ظفر عصر امروز راهی مدار ۵۳۰ کیلومتری می شود

به گزارش خط رند ۹۱۲ بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت بعداز ظهر امروز از پایگاه فضایی امام خمینی (ره) سمنان به مدار ۵۳۰ کیلومتری زمین تزریق می شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، عصر امروز یکشنبه، ۲۰ بهمن ماه ششمین ماهواره ایرانی با نام “ظفر” که در پایگاه فضایی امام خمینی (ره) سمنان مستقر شده، با ماهواره بر “سیمرغ” در مدار ۵۳۰ کیلومتری زمین تزریق می شود.
مقرر است این ماهواره بعد از قرارگیری در مدار، تصویر سردار شهید “حاج قاسم سلیمانی” را منتشر کند، ضمن آن که فایل صوتی از نظرات مردم هم از جانب این ماهواره مخابره خواهد شد.
ساخت ماهواره ظفر از جانب محققان دانشگاه علم و صنعت و به سفارش سازمان فضایی ایران از چهار سال قبل شروع شد و در روز ۲۹ دیماه سالجاری از جانب این دانشگاه به سازمان فضایی برای انجام عملیات تزریق آن به مدار تحویل داده شد.
این ماهواره از نوع ماهواره های سنجشی است که دو نسخه “ظفر-۱” و “ظفر-۲” طراحی و ساخته شده است.
“ظفر” دانشگاه علم و صنعت در رده ماهواره های Low Earth orbit (-مدار نزدیک زمین) با ارتفاع مداری ۵۳۰ کیلومتر، شیب ۵۶ درجه و جرم ۱۱۳ کیلوگرم است. در بخش فضایی، ماهواره ظفر شامل محموله تصویربرداری، محموله ذخیره و ارسال، محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی، زیر سیستم های تعیین موقعیت، تعیین و کنترل وضعیت، مدیریت داده و فرمان، انرژی، سازه و مکانیزم و کنترل حرارت است.
تولید و به روز رسانی نقشه های کاربری اراضی در مقیاس ملی، تولید و به روز رسانی پایش توسعه شهری در مقیاس ملی، تولید و به روز رسانی مرز پهنه های کشاورزی در مقیاس ملی، تولید و به روز رسانی نقشه های پهنه بندی دریاچه های دائمی و فصلی در مقیاس ملی، به روز رسانی نقشه های ساختاری (شناسایی گسل ها و چین ها) در مقیاس ملی همچون کاربردهای این ماهواره است.
عمر مداری ماهواره “ظفر” یک سال و نیم است.