ظفر در اقیانوس هند سقوط کرد

به گزارش خط رند ۹۱۲ ماهواره ˮظفرˮ که امروز با ماهواره بر ˮسیمرغˮ به مدار ۵۳۰ کیلومتری پرتاب شده بود، در مرحله سوم پرتاب به سرعت لازم نرسید و سقوط کرد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، در ساعت ۱۹: ۱۵ امروز ماهواره “ظفر یک” دانشگاه علم و صنعت با ماهواره بر “سیمرغ” به مدار ۵۳۰ کیلومتری پرتاب شد که موفق نبود. این ماهواره در مرحله سوم هم به علت اینکه به سرعت لازم نرسید، در اقیانوس هند سقوط کرد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا این ماهواره بعد از ۸ دقیقه نتوانست در مدار قرار گیرد و با سرعت ۶ هزار و ۵۳۳ کیلومتر بر ساعت در ارتفاع ۵۴۱ کیلومتری باقی ماند و ارتباط زمینی آن قطع شد و به قول وزیر ارتباطات این ماهواره در اقیانوس هند آرام گرفت.