برای کمک به ایمنی رانندگان؛ شناسایی خطرات جاده با سیستم هوش مصنوعی صوتی

به گزارش خط رند ۹۱۲ خطراتی که در جاده رانندگان را تهدید می کنند، تنها دیداری نیستند و گاهی اوقات صداها هم خطرات پیش رو را اخطار می دهند. یک سیستم هوش مصنوعی به کشف این خطرات کمک می نماید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، محققان آلمانی یک سیستم هوش مصنوعی جدید ابداع نموده اند که با نصب آن در خودرو ها می توان با تشخیص اصوات اخطار دهنده در مورد وجود خطر، از شکل گیری فجایع خطرناک جلوگیری کرد.
این سیستم به جای مشاهده علایم جاده ای و عابران پیاده به سر و صداهای محیط اطراف توجه می کند و از این طریق درک می کند که آیا خطراتی در راه در حال حرکت خودرو در کمین است یا خیر.
این سیستم مبتنی بر نصب تعدادی میکروفن بر روی خودرو است. میکروفون های مورد اشاره اصوات دریافتی را به یک نرم افزار پردازشگر منتقل می کنند و این نرم افزار با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی خطرآفرین بودن یا نبودن صداهای اطراف را حدس می زند.
به عنوان مثال اگر این سیستم صدای خودرو های امدادی را بشنود به سرعت برای تغییر مسیر حرکت به راننده اخطار می دهد. صدای بازی و شیطنت کودکان و حتی صدای تق تق خودرو که امکان دارد ناشی از پنچرشدن باشد، همچون دیگر مواردی است که این سیستم نسبت به آن حساسیت دارد.
نرم افزار این سیستم از قابلیت بالایی برای تفکیک اصوات از یکدیگر و تمیز دادن صداهای مشکوک از عادی برخوردار می باشد و با بررسی سطح و شدت اصوات میزان جدی بودن خطر را پیشبینی می کند. این سیستم که ظرف پنج سال آینده در دسترس قرار می گیرد قادر به شناسایی دقیق جهت هر صدای مشکوک هم است.