سازمان فضایی در اطلاعیه ای اعلام کرد تحقق بیشتر از ۹۵ درصد از اهداف طرح ریزی شده برای پرتاب ظفر ۱

به گزارش خط رند ۹۱۲ سازمان فضایی ایران در اطلاعیه ای ضمن تشریح پروسه پرتاب ماهواره ˮظفر ۱ˮ اعلام نمود: باتوجه به تحقیقاتی بودن پروسه پرتاب و تحقق بیشتر از ۹۵ درصد از اهداف طرح ریزی شده، پس پروسه پرتاب موفق بوده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، سازمان فضایی ایران در این اطلاعیه آورده است: “ماهواره ظفر با ماهواره بر سیمرغ در روز یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ساعت ۱۹: ۱۵ از پایگاه پرتاب حضرت امام خمینی (ره) پرتاب شد. پس از عملکرد موفق مرحله اول و جدایش مطلوب مرحله دوم، ماهواره بر و ماهواره به ارتفاع بیشتر از ۵۴۰ کیلومتر با سرعت بیشتر از ۶۵۰۰ متر بر ثانیه رسید.

‏۱) حین پرتاب: ماهواره ظفر به مدت ۸ دقیقه، اطلاعات موقعیت خود و سرعت حرکت را ارسال کرد که با کمک سه ایستگاه (یک ایستگاه سیار در پایگاه پرتاب و ایستگاه های قشم و بوشهر) دریافت شد.

‏۲) عمل جدایش توسط ماهواره تشخیص داده شد و ضمن پیوستگی در ارسال داده های موقعیت، داده های مانیتورینگ ماهواره شامل داده های سلامت تمام تجهیزات، حسگرها، وضعیت باس ها و مدیریت مودهای ماهواره به مدت ۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه، بوسیله لینک تله متری ماهواره ارسال و در ایستگاه قشم دریافت شد.

‏۳) موتور مرحله اول ماهواره بر:
مدت زمان کارکرد: ۱۰۲ ثانیه، سرعت: ۲۴۰۰ متر بر ثانیه، ارتفاع: حدود ۸۵ کیلومتر، عملکرد: موفق

‏۴) موتور مرحله دوم:
مدت زمان کارکرد: ۳۷۳ ثانیه، سرعت: حدود ۶۵۰۰ متر بر ثانیه، ارتفاع: ۵۴۱ کیلومتر، رفع مشکل حرارتی پرتاب قبلی

مشاهده ایراد در عملکرد سیستم پیشرانش در ثانیه های نهایی پرواز و عدم دستیابی به سرعت ۷۴۰۰ متر بر ثانیه

نتیجه) باتوجه به تحقیقاتی بودن پروسه پرتاب و تحقق بیشتر از ۹۵ درصد از اهداف طرح ریزی شده، پس پروسه پرتاب موفق بوده است.

۵) ماهواره: ارتباط ماهواره با ایستگاه ها به مدت ۱۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه و دریافت داده های موقعیت، صحت عملکرد تجهیزات و ماهواره

نتیجه) باتوجه به عملکرد صحیح ماهواره و تجهیزات آن در شرایط خلا و فضا، ماموریت در این مرحله کاملا موفق بوده و عملا ۵۴ تجهیز از ۸۶ تجهیز، دارای سابقه عملکردی در فضا شدند.”

منبع: