در گزارش خط رند ۹۱۲ اعلام شد؛ راه اندازی مرکز جامع سلول بنیادی در یزد و خوزستان

به گزارش خط رند ۹۱۲ دبیرستاد توسعه فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی از راه اندازی ۲ مرکز جامع سلول بنیادی در کشور آگاهی داد وگفت: این مراکز باهدف گردهمایی شرکتهای نوپا و تولید محصولات بر پایه دانش شکل می گیرند.

دکتر امیرعلی حمیدیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی در امتداد تبدیل دانشگاه های کشور به دانشگاه های نسل سوم و چهارم به فکر ایجاد زیست بوم های فناورانه در داخل دانشگاههاست تا دانشگاه ها به سمت تولید محصول بروند.
وی با اشاره به برنامه ریزی های ستاد اظهار داشت: راه اندازی مراکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی با دیدگاه ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری در استان های مختلف از برنامه های ما در ستاد توسعه فناوری سلول بنیادی محسوب می شود.
وی اضافه کرد: مراکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی نه دانشکده و نه مرکز تحقیقات هستند بلکه هسته های فناور، شرکتهای دانش بنیان و استارت آپهایی هستند که می توانند در امتداد تولید محصول بر پایه دانش از تمام امکانات دانشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی استفاده کنند.
دبیر ستاد توسعه فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: این هسته های فناور می توانند محصولات اولیه و پروتوتایپ اولیه را تولید کنند.
وی افزود: در کنار این هسته های فناور، شرکتهای نوپا و استارت آپها، سرمایه گذاران، شتابدهنده ها و گروههای خطر پذیر در مراکز جامع سلول بنیادی مستقر می شوند تا از این شرکتها حمایت کنند.
حمیدیه اشاره کرد: تابحال ۳ مرکز جامع سلول بنیادی در تبریز، شیراز، کرمان، تهران راه اندازی شده و پژوهشگاه رویان هم مرکز جامع سلول بنیادی را امسال افتتاح نمود.
وی اضافه کرد: در سال آینده یزد و خوزستان هم همچون استان هایی هستند که مقرر است در آنها مراکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی راه اندازی شود.
به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری های سلول بنیادی، مرکز جامع سلول بنیادی و پزشکی بازساختی در یزد، سال ۹۹ به بهره برداری می رسد.

منبع: