با تولید نوعی پوسته شفاف؛ رکورد جهانی تبدیل انرژی خورشیدی به برق شکسته شد

به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان استرالیایی نوعی پوسته شفاف، انعطاف پذیر و هوشمند ساخته اند که با کمک نانو ذرات کوانتوم دات قابلیت پنل خورشیدی برای تولید برق را ارتقا می دهد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از گاردین، محققان نوعی پوسته خورشیدی انعطاف پذیر و هوشمند ساخته اند که قابلیت تأمین برق خانه، خودرو، موبایل را دارد. محققان دانشگاه کویینزلند استرالیا به رهبری «لیانژو وانگ» مشغول تحقیق روی نانوذراتی به نام «کوانتوم دات» هستند. این ذرات الکترون ها را منتقل و در مجاورت نور خورشید برق تولید می کنند. ذرات کوانتوم دات را می توان روی ورقه های انعطاف پذیر چاپ و بعنوان پوسته ای شفاف روی دستگاه های مختلف مانند موبایل، خودرو های برقی، پنجره و سطوح مختلف استفاده نمود. «لیانژو وانگ» یکی از محققان هیات تحقیقات استرالیا همراه گروهی از پژوهشگران رکورد جهانی تبدیل انرژی خورشیدی به برق را با استفاده از ذرات کوانتوم دات شکسته اند. به قول وانگ سلول های خورشیدی که با ذرات کوانتوم ایجاد می شود در شرایط نور کم ۲۰ درصد کارآمدتر از نمونه های عادی هستند.