انجام بیشتر از ۱۳ میلیون مکالمه بوسیله رومینگ ملی

خط رند ۹۱۲: اجرای رومینگ ملی یعنی درصورت نبود آنتن یک اپراتور در منطقه ای، بتوان از آنتن اپراتور دیگر استفاده کرد؛ بر همین مبنا در سه ماهه سوم سال جاری نزدیک به ۱۴ میلیون مکالمه بوسیله رومینگ ملی صورت گرفته است.
به گزاش ایسنا، رومینگ ملی اولین بار در خردادماه ۱۳۹۳ بین اپراتور رایتل، همراه اول و ایرانسل برقرار شد. اجرای طرح رومینگ ملی با این هدف انجام شد که چنانچه در منطقه ای، سیمکارت مشترکان آنتن نداشت، آنها بتوانند از آنتن اپراتورهای دیگر که در آن منطقه پوشش دارند، استفاده کنند.
سال قبل بود که از طرف محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اعلام گردید رومینگ ملی بین اپراتورهای تلفن همراه اجرایی شده و در صورتیکه این طرح قبلاً مصوب شده و به صورت فراگیر تنها بین همراه اول و رایتل برقرار شده بود، از آذرماه سال گذشته، بین هر سه اپراتور تلفن همراه و دو اپراتور روستایی به صورت فراگیر به اجرا درآمد.
آخرین آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره مکالمات بوسیله رومینگ ملی، حاکی از آنست که در مجموع ۱۳ میلیون و ۷۸۳ هزار مکالمه بوسیله رومینگ ملی بین اپراتورهای مختلف تلفن همراه صورت گرفته است.

منبع: