در سه ماهه سوم امسال صورت گرفت ارسال بیشتر از ۵۲ میلیارد پیامک درون شبکه

خط رند ۹۱۲: تعداد پیامک های درون شبکه ای توسط هر یک از اپراتورهای تلفن همراه که طی سه ماهه سوم سال جاری ارسال شده، بیشتر از ۴۶ میلیارد در همراه اول، شش میلیارد در ایرانسل و ۶۳ میلیون در رایتل را شامل می شود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، با ورود شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، بخش بزرگی از مکالمات و پیام ها به این فضا منتقل شده است. با این وجود، هنوز هم برخی افراد در صورت دسترسی نداشتن به اینترنت و یا به دلیلهای دیگر، برای برقراری ارتباط با دوستان خود، از روش هایی مانند مکالمه و ارسال پیامک استفاده می نمایند.
آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد پیامک های ارسال شده در هر یک از اپراتورهای تلفن همراه در سه ماهه سوم سال جاری را مشخص کرده است که تشریح آنها در جداولی آمده است.
تعداد پیامک های خروجی از همراه اول به سایر اپراتورها در مجموع بیشتر از چهار میلیارد و ۳۰۷ میلیون عدد و تعداد پیامک های ورودی از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور همراه اول، بیشتر از چهار میلیارد و ۹۱۵ میلیون عدد بوده است. همین طور تعداد پیامک های درون شبکه ای همراه اول، بیشتر از ۴۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون عدد بوده است.

تعداد پیامک های خروجی از اپراتور ایرانسل به سایر اپراتورها در مجموع بیشتر از چهار میلیارد و ۶۶۴ میلیون عدد و تعداد پیامک های ورودی از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور ایرانسل، بیشتر از چهار میلیارد و ۲۵۵ میلیون عدد بوده است. همین طور تعداد پیامک های درون شبکه ای ایرانسل، بیشتر از شش میلیارد و ۲۳۵ میلیون عدد بوده است.

تعداد پیامک های خروجی از اپراتور رایتل به سایر اپراتورها در مجموع بیشتر از ۸۴۹ میلیون و ۵۱۹ هزار عدد و تعداد پیامک های ورودی از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور رایتل، بیشتر از ۵۰۰ میلیون و ۵۴۳ هزار عدد بوده است. همین طور تعداد پیامک های درون شبکه ای رایتل، بیشتر از ۶۳ میلیون و ۲۶۴ هزار عدد بوده است.

منبع: