شتابدهنده تخصصی بیابان زدایی افتتاح شد

خط رند ۹۱۲: شتابدهنده تخصصی در زمینه بیابان زدایی، مهار ریزگردها، شورورزی افتتاح شد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، با انعقاد تفاهم نامه ای کارهای مربوط به شتاب دهنده در حوزه تخصصی مهار ریز گردها، بیابان زدایی اقتصادی مردمی و شورورزی سرعت می گیرد. این تفاهم نامه بین ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری، مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری و یک شرکت منعقد شده و برمبنای آن اولین شتاب دهنده تخصصی بیابان زدایی اقتصادی با حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری افتتاح شد. این تفاهم نامه با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و شکوفایی زیست بوم کارآفرینی برای دانش آموختگان و پیرو ابلاغ تفاهم نامه چهارجانبه معاونت علمی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق توسعه ملی با موضوع اجرای برنامه اشتغال گسترده مولد امضاء شد. همین طور اجرایی سازی برنامه توسعه شتاب دهنده های نوآوری تخصصی از اهداف دیگر آن است. با این اقدام تلاشی دیگر برای توسعه فناوری های نوآورانه در حوزه آب، انرژی های پاک، فرسایش و اقتصاد دانش بنیان این حوزه با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت اپی انجام می شود. همین طور مسیر رفع نیازهای فناورانه حوزه بیابان زدایی اقتصادی مردمی و استارتاپ های در رابطه با آن هموار می شود تا با شتابدهی و توانمندسازی داخل بوسیله شرکت های دانش بنیان این اقدام صورت گیرد.

منبع: