انتشار فراخوانی برای جذب شرکت های کارگزار در فن بازار تخصصی شهر هوشمند

به گزارش خط رند ۹۱۲ همزمان با راه اندازی فن بازار تخصصی شهر هوشمند، سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران مبادرت به انتشار فراخوانی برای جذب دو شرکت کارگزار به منظور شناسایی شرکت های فعال در زمینه شهری کرده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و مرکز تهران هوشمند، در امتداد ماموریت های خود و با هدف توسعه بازار فناوری شرکت های فعال در حوزه شهر هوشمند و تأمین نیازهای فناورانه و نوآورانه حوزه های ماموریتی شهرداری تهران، مبادرت به راه اندازی “فن بازار تخصصی شهر هوشمند” با مجوز شبکه فن بازار ملی ایران کرده است. در همین راستا این مرکز می خواهد بمنظور انجام کارهای اجرایی این مجموعه، دو شرکت کارگزاری (بروکر) برای فعالیت در چارچوب برنامه های فن بازار تخصصی شهر هوشمند جذب نماید.
احصاء نیازهای فناورانه معاونت ها و زیرمجموعه های شهرداری تهران، شناسایی شرکت های عرضه کننده محصولات و خدمات فناورانه در رابطه با حوزه شهری، ارزیابی و احراز صلاحیت شرکت های شناسایی شده، تطبیق نیازها با محصولات و خدمات ارزیابی شده و عقد قرارداد با مجموعه های بهره بردار در شهرداری تهران، توسعه بازار محصولات دانش بنیان و فناور، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار همچون ماموریت های شرکت های کارگزار جذب شده برای فن بازار شهر هوشمند تعریف شده است.
متقاضیان باید دارای شخصیت حقوقی و زمینه فعالیت آنها خدمات فناوری، توسعه بازار و مدیریت کسب وکار و همین طور دارای سابقه فعالیت تخصصی در این عرصه باشند.
متقاضیان شرکت در این فراخوان باید پیش از تحویل اسناد به آدرس سایت https: //www.tehran.ir/ مراجعه نموده و در بخش اطلا ع رسانی (سامانه تأمین کنندگان و ارائه‎دهندگان خدمت) ثبت نام کنند.