معاونت علمی اعلام کرد: شرکتهای دانش بنیان از مالیات و سود بازرگانی معاف شدند

به گزارش خط رند ۹۱۲ معاونت علمی و فناوری اعلام نمود شرکتهای دانش بنیان از مالیات و سود بازرگانی معاف هستند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، خدمات عرضه شده به شرکت های دانش بیان حوزه های مختلفی را در بر می گیرد. عرضه انواع خدمات و معافیت ها در حوزه مالیات و حقوق و عوارض گمرکی یکی از بسته های حمایتی پیشبینی شده برای پشتیبانی از این شرکت ها است. انواع معافیت های شرکت های دانش بنیان در مبحث مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی در حوزه های مختلفی تقسیم شده است. نوع خاصی از شرکت های دانش بنیان هر سال با تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان امور مالیاتی معرفی می گردند تا از معافیت های تعیین شده در قانون برخوردار شوند. همینطور شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری هم از برخی معافیت های مالیاتی برخوردار می باشند. کارکنان فعال در شرکت های دانش بنیان هم با پیگیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند. معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی، نوع دیگری از معافیت است که برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است. همینطور این شرکت ها می توانند در صورت تایید و برابر قانون از معافیت مالیات ۴درصد علی الحساب بر واردات برخوردار شوند.