ایستگاه فضایی امن ترین مکان در مقابل پاندمی ویروس کرونا

به گزارش خط رند ۹۱۲ یکی از محققان اعتقاد دارد در اوج شیوع کرونا، ایستگاه فضایی بین المللی ایمن ترین مکان است. چونکه کنترل هایی که در این ایستگاه انجام می شود، از شیوع هرگونه بیماری جلوگیری می کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایندپندنت، در صورتی که حداقل ۱۶۴ کشور جهان درگیر شیوع کرونا هستند، به نظر می آید تنها مکان ایمن ایستگاه فضایی بین المللی باشد. به قول «لوییس زئا» یکی از محققان مرکز فناوری های فضایی «بیوسرو» در دانشگاه کلورادو، کنترل هایی که برای ارسال فضانوردان به این ایستگاه انجام می شود، از شیوع هر نوع بیماری در آنجا جلوگیری می کند. زئا در اینباره می گوید: فضانوردان پیش از سفر به ایستگاه فضایی بین المللی قرنطینه و برای وجود هرگونه علایم احتمالی تست می شوند. وی در ادامه اضافه کرد: در اوج شیوع این پاندمیک، ایستگاه فضایی بین المللی یکی از ایمن ترین نقاطی است که می توان در آنجا اقامت کرد. این محقق توضیح داد ویروس کرونا فقط برای مدتی روی سطوح زنده می ماند و از جانب دیگر فرد بیمار هم طی مدت زمان قرنطینه پیش از سفر به فضا هم شناسایی می شود.