مریخ نورد ناسا آماده سفر به مریخ شد

خط رند ۹۱۲: ناسا کار نصب اجزا و آزمایش بخش های نهایی مریخ نورد پشتکار خودرا که قبلاً به مریخ نورد ۲۰۲۰ مشهور بود، تقریباً به انتها رسانده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دیجیتال ترندز، مقرر است مریخ نورد پشتکار پس از رسیدن به این سیاره سرخ رنگ فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی مفصلی را در سطح مریخ انجام دهد.
از جمله آخرین بخش های مورد آزمایش قرار گرفته این مریخ نورد می توان به سیستم سیم کشی برقی آن اشاره نمود. مقرر است برای تکمیل این بررسی لوله هایی بر روی مریخ نورد مذکور نصب شود که وظیفه آنها جمع آوری و نگهداری نمونه های جمع آوری شده از سطح مریخ است.
نمونه های مورد اشاره در بازگشت مریخ نورد مذکور به کره زمین مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. این مریخ نورد دارای هفت موتور است و سه هزار بخش مختلف برای آن در نظر گرفته شده که همچون آنها می توان به یک بازوی رباتیک پیشرفته اشاره نمود.
بازوی رباتیک مذکور نمونه هایی از سنگ های سطح مریخ را جمع آوری کرده و آنها را پس از مهر و موم کردن در داخل یک قوطی به زمین منتقل می کند. برخی از این سنگ ها با استفاده از یک مته از زیر سطح مریخ جمع آوری خواهند شد.

منبع: