با ابداع یک روش انجام شد؛ تبدیل آجرهای ساختمانی به دوربین کشف مواد رادیواکتیو

خط رند ۹۱۲: تعدادی از محققان دانشگاه کاروینای شمالی روشی را برای تبدیل آجر و دیگر اقلام مورد استفاده در ساخت و ساز به دوربین های شناسایی موقعیت و نحوه توزیع مواد رادیواکتیو ابداع نموده اند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، پژوهشگران با افزودن موادی خاص به آجرها می توانند از آنها برای پی بردن به وجود پلوتونیوم و دیگر مواد رادیواکتیو در نقاط مختلف بهره بگیرند. این فناوری به خصوص جهت بررسی میزان آلودگی نقاطی مانند معادن یا مناطق نزدیک به نیروگاه های هسته ای به کار می آید.
آجرهایی که بدین شیوه تولید می شوند مانند دوربین های سه بعدی عمل کرده و میزان تشعشعات گامای باقیمانده در هر محیط را مشخص می کنند. همچون موادی که بدین منظور به آجرها اضافه می شود می توان به کوارتز یا ماده ای معدنی به نام فلدسپار اشاره نمود که در مقابل تابش اشعه گاما از خود واکنش نشان داده و از خود نور ساطع می کنند.
بررسی شد که نور تابیده شده مشخص می کند که میزان آلودگی به مواد رادیواکتیو در یک منطقه به چه میزان است.
محققان با استفاده از آجرهای مورد اشاره در یک محیط آزمایشی موفق به شناسایی ۴.۵ کیلوگرم پلوتونیوم شدند و می گویند در آینده با استفاده از این روش حتی می توان منبع و منشأ آلودگی یک محیط به مواد رادیواکتیو را هم مشخص کرد.

منبع: