رکورد خرید هفتگی بازی موبایلی در ۹ سال اخیر بازار جابه جا شد

خط رند ۹۱۲: بررسی ها نشان میدهد رکورد خرید هفتگی بازی موبایلی در ۹ سال اخیر بازار جابه جا شده است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، بررسی ها نشان میدهد ۴۲ میلیون کاربر ایرانی اندروید، در هفته دوم فروردین (۷-۱۴) با ثبت ۶۰ میلیون دانلود و به روزرسانی، رکورد خرید هفتگی بازی را در ۹ سال اخیر بازار جابه جا کرده اند. میزان دانلود یا به روزرسانی نسبت به میانگین دانلود هفتگی سال ۹۸، ۷۲ درصد افزایش داشته است.
کاربران کافه بازار از یک اسفند تا ۱۵ فروردین، ۱۰۷ میلیون بار، بازی از بازار دانلود یا به روزرسانی کرده اند. در این دوران کاربران هفتگی ۱۷.۸ میلیون بار دانلود یا به روزرسانی بازی کرده اند. این میزان نسبت به میانگین هفتگی سال ۹۸، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
سه دسته بازی استراتژی با ۵۳ درصد رشد، دسته خانوادگی با ۴۱ درصد و دسته ماجرایی با درصد ۳۷ درصد بیشترین رشد دانلود یا به روزرسانی را در مدت یک اسفند تا ۱۵ فروردین داشته اند.

منبع: