مدیرعامل صندوق نوآوری نانو : پرداخت۱۴میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای نانو برای مقابله باکرونا

به گزارش خط رند ۹۱۲ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو از پرداخت ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات از جانب صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های نانویی کشور برای تولید محصولات پیشگیری و مقابله با کرونا خبرداد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، دکتر محمدعلی بحرینی درباره اقدامات صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو اظهار داشت: ما از ماه ها پیش در زمینه تولید ماسک، یک قرارداد مشارکتی با شرکتی دانش بنیان برای تولید ماسک های N۹۵ و N۹۹ برای کادر درمانی منعقد کردیم که در این راستا در حدود ۱.۵ میلیون ماسک برای کادر درمانی شهر قم، تهیه و هشت میلیون ماسک را هم در اختیار هیأت امنای ارزی قرار دادیم. وی ادامه داد: پس از فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی و دعوت از شرکت های دانش بنیان و فناور در تهیه و تولید اقلام و محصولات پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا می خواهیم این قرارداد مشارکتی با شرکت نانو مقیاس را به وام تسهیلات کرونایی که از جانب صندوق نوآوری تخصیص داده می شود، تبدیل نماییم. بحرینی خاطرنشان کرد: ما همینطور غیر از تولید ماسک، یک قرارداد مشارکتی دیگر با شرکت نانو مقیاس در زمینه تولید ۱۲ دستگاه الکترواسپینینگ که قابلیت ماسک را زیاد می کند منعقد کرده ایم که تابحال پنج میلیارد تومان هم به آنها داده ایم. وی افزود: اما امیدواریم این مبلغ را هم بتوانیم در چارچوب تسهیلات کرونایی صندوق نوآوری تأمین کنیم؛ به عبارتی همچون مساله تولید ماسک، دیگر قرارداد مشارکت با آنها نداشته باشیم و در واقع به آنها تسهیلات صندوق نوآوری را اعطا نماییم. مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو خاطرنشان کرد: غیر از این هم، چندین شرکت برای دریافت تسهیلات کرونایی صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام آمادگی کرده اند که در مجموع ۱۴.۵ میلیارد تومان به این شرکت ها تسهیلات اعطا کردیم که مبلغ ۱۴ میلیارد تومان آنرا صندوق نوآوری تأمین کرده است.