ثبت ۹۰۰۰ ترابرد موفق در آخرین ماه سال ۹۸

خط رند ۹۱۲: آمار ترابردها در ماه اسفند سال ۹۸، حاکی از انجام ۹۰۰۰ ترابرد تکمیل شده در سه اپراتور همراه کشور است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، طرح ترابردپذیری شماره ها (MNP) این امکان را فراهم می آورد که به باعث آن مشترکان می توانند به حفظ شماره خود، اپراتور عرضه دهنده خدمات خویش را عوض کرده و از خدمات اپراتور مقصد استفاده کنند. این طرح از سال ۱۳۹۵ اجرایی شد و البته برخی شرایط خاص خویش را دارد و امکان دارد بعضی از درخواست های ترابرد از جانب مشترکان با موافقت مواجه نشود.
برای اجرای این طرح لازم است که در گام اول مشترک از راه رفتن به سایت یا رجوع حضوری به دفاتر خدماتی اپراتوری که می خواهد به آن مهاجرت کند، فرم درخواست را تکمیل و به عبارتی برای اجرای این طرح ثبت نام کند. بعد از آن در صورتیکه فرد از شرایط لازم برخوردار باشد از راه یک پیامک تأیید ثبت نام او به اطلاعش خواهد رسید.
همینطور قبل از اجرای طرح ترابردپذیری لازم است مشترک حداقل سه ماه در اپراتور عرضه دهنده خدمات اولیه فعالیت داشته باشد. از طرفی امکان تغییر اپراتورها تنها دو بار در سال میسر است و بعد از این تغییرات هزینه تمامی سرویس ها، تماس و پیامک مطابق با اپراتوری که به آن ترابرد شده محاسبه می گردد.
از آغاز راه اندازی این طرح در سال ۹۵، ۹۳ هزار و ۶۹ مورد ترابرد، در سال ۹۶، ۵۰۱ هزار و ۵۵۱ ترابرد، در سال ۹۷، ۴۹۹ هزار و ۶۹۵ ترابرد صورت گرفته است. طبق آخرین آمار، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ترابردهای صورت گرفته در اسفندماه سال ۹۸ را منتشر نموده که این آمار در جدول زیر آمده است.

البته تنها تعداد تراز، ملاک اول بودن یک اپراتور در ترابرد نیست. موارد دیگری همچون کیفیت، تعداد تخلفات، سرعت ترابرد و تجربه کاربری هم وجود دارد و برخی از این پارامترها به نحوه عرضه سرویس برمی گردد.
امکان دارد یک اپراتور در یک مدت زمان، سرویس خاصی عرضه نماید که در آن زمان مشترک به اپراتور ترابرد کند و بعد بخواهد به اپراتور مبدا خود برگردد؛ این دلیل نمی گردد اپراتوری که از آن بازگشته، سرویس نامناسبی داشته و یا اپراتوری که الان برگزیده سرویسش مناسب می باشد.
احراز نشدن هویت مانند تطابق نداشتن مشخصات اعلام شده با مشخصات دارنده شماره، رعایت نکردن ترابرد نظیربه نظیر مانند درخواست ترابرد سیمکارت دایمی به اعتباری و برعکس، فعال نبودن سیمکارت، فعال بودن کمتر از سه ماه سیمکارت شماره مورد درخواست برای ترابرد و پرداخت نکردن بموقع صورتحساب اولیه صادرشده از اپراتور فرستنده توسط مشترک در سیمکارت های دائمی از علل رد درخواست ترابرد عنوان شده است.

منبع: