شرکت مخابرات ایران هشدار داد مردم مراقب باشند

خط رند ۹۱۲: کلاهبرداران طی روزهای اخیر با ارسال پیامک به مردم به بهانه برنده شدن، خودرا بعنوان امور مشترکین مخابرات معرفی می کنند تا به مقاصد شوم خود برسند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران اعلام نمود “طی روزهای اخیر، کلاهبرداران به تعداد زیادی از مشترکین در استان های مختلف، پیامکی حاوی وعده دروغین برنده شدن تبلت، سرویس آشپزخانه و… ارسال و ضمن معرفی خود بعنوان امور مشترکین مخابرات یا همراه اول درخواست اخاذی و واریز پول از آنان می کنند.

از اینرو، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران طی هشداری اعلام می کند که مشترکین مراقب باشند فریب این گونه کلاهبرداری ها را نخورند.

برمبنای اعلام تعداد قابل توجهی از مشترکین در خصوص اینگونه کلاهبرداری از آنان، دفتر مرکزی بازرسی و نظارت و دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در حال پیگیری آن بوسیله مراجع حقوقی می باشد”.

منبع: