آمار شماره های ثبت شده به اسم خودرا بگیرید

خط رند ۹۱۲: مشترکان برای آگاهی از خدمات مخابراتی  که به نامشان ثبت شده می توانند به سامانه استعلام تعداد خدمات مشترکین اپراتورهای مخابراتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه و از شماره هایی که از آنها آگاهی ندارند، سلب مالکیت کنند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، با مراجعه به سامانه ی استعلام تعداد خدمات مشترکین اپراتورهای مخابراتی، می توان تعداد تمامی خدمات مخابراتی که به نام شما ثبت شده است، را استعلام کرد. نتیجه ی این استعلام به خط تلفن همراه اعلام شده توسط افراد پیامک می شود. بدین سبب حداقل باید در یکی از اپراتورهای تلفن همراه، یک سیمکارت با کد ملی (شناسه هویتی) افراد ثبت شده باشد.
در فاز اول طرح، تعداد سیمکارت ها در اپراتورهای تلفن همراه اعلام می شود و در فازهای بعد، تعداد سایر خدمات مخابراتی مانند ADSL، تلفن ثابت، TD-LTE، وایمکس نیز برای آنها ارسال خواهد شد. در صورت دریافت استعلام از سامانه و مشاهده ی مغایرت، مشترک می تواند بعد از مراجعه به دفاتر با بیان شماره های تحت مالکیت خود که از وجود آنها اطلاع دارد، متقاضی سلب مالکیت سایر شماره های ثبت شده به نام خود شود.
درنهایت درصورت همخوانی اطلاعات ورودی با اطلاعات ثبت شده در سامانه، نتایج ازطریق پیامک با نام CRA.ir برای شما ارسال خواهد شد. عدم دریافت پیامک و یا وجود هرگونه مغایرت ممکنست به این دلیلهای باشد: درصورتی که روز گذشته بوسیله وب سایت یا پیامک به شماره ۳۰۰۰۱۵۰ از سامانه استعلام گرفته باشید، بعضی از خدمات در اختیارتان به نام شما ثبت نشده باشد، اطلاعات هویتی برای بعضی از خدمات در اختیارتان فاقد شناسه هویتی بوده یا شناسه هویتی ثبت شده صحیح نباشد، همه یا بعضی از خدمات خودرا بدون رعایت «ضوابط و مقررات تغییر نام» به دیگران واگذار کرده باشید و یا تعدادی سرویس به نام شما و البته بدون اطلاع شما در بانک اطلاعاتی اپراتورها ثبت شده باشد.
البته کاربران نمی توانند به این سامانه مراجعه نموده و از شماره هایی که به نامشان ثبت شده و از وجود آنها اطلاع ندارند، باخبر شوند، برای اینکه اعلام شماره ها به مشترک غیرقانونی است؛ بدین سبب افراد فقط می توانند متقاضی سلب مالکیت سایر شماره هایی که از وجود آنها اطلاعی ندارند، از خود باشند. همین طور در صورتیکه مراجعه کننده به دفاتر، متقاضی سلب مالکیت خط تحت مالکیت خود باشد به نحوی که خط مذکور به اپراتور بازگردانده شود، به استثنا بدهی احتمالی خط دریافت هرگونه هزینه ای از مراجعه کنندگان تخلف شمرده می شود. سایر موارد مطابق با تعرفه مصوب مستلزم پرداخت هزینه است.

منبع: