کدپستی ۱۰ رقمی چه اهمیتی دارد؟

به گزارش خط رند ۹۱۲ به قول مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی وزارتخانه ها و سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه ها، بانک ها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موظف می باشند کدپستی ۱۰ رقمی را برای شناسایی افراد و محل کار یا سکونت را به کار گیرند و بنابراین ارائه هرگونه سرویس از جانب این سازمان ها مستلزم دریافت کدپستی صحیح است.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از شرکت ملی پست، کاوه دولتی در مورد پیشینه کدپستی ۱۰ رقمی خاطرنشان کرد: کدپستی ۱۰ رقمی با این هدف که هر مکان (مسکونی، اداری یا تجاری) بر حسب موقعیت به صورت دقیق شناسایی شود، طراحی شده است. ابداع سیستم کدپستی برای شناسایی مقصد یک مرسوله بود. در تحقیقات تکمیلی هم راهکاری برای شناسایی محدوده توزیع در مقصد پیشنهاد و طراحی شد تا بدین ترتیب کدپستی بعنوان رمز تکمیلی نشانی، به نشانی های اعلام شده از ارسال کنندگان افزوده شود.
او با اشاره به اینکه با انتخاب گزینه رفرم پستی و مدرنیزاسیون پست توسط مجریان، کدپستی به یکی از مهم ترین و کارآمدترین ابزارهای موجود که در اختیار مجریان پستی قرارداشت تبدیل شد و در اغلب کشورها، مهندسی مجدد فرآیندهای پستی با تاکید بر قابلیتهای این کد صورت گرفت، اضافه کرد: در ایران هم در سال ۱۳۶۹ تفکر برداشت و ثبت اطلاعات مکانی در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات شکل گرفت.
دولتی در مورد دریافت خدماتی که نیازمند داشتن کدپستی ده رقمی هستند، اظهار داشت: برپایه ماده ۲ قانون اجبار اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه ها، بانک ها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موظف می باشند از کدپستی ۱۰ رقمی برای شناسایی افراد و محل کار یا سکونت آنها تبعیت کرده و آنرا به کار گیرند. ازاین رو ارائه هرگونه سرویس یا خدماتی که از جانب سازمان های مورد اشاره، مستلزم دریافت کدپستی صحیح است.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از اماکن کشور دارای کد پستی۱۰ رقمی هستند، اظهار داشت: هم اکنون هر مکانی که توسط مرکز آمار و شرکت ملی پست شناسایی شده دارای کدپستی ۱۰ رقمی است مگر در مواردی که توسط سازمان های سرویس دهنده شناسایی نشده یا خارج از تعریف مکان (طبق قوانین) بنا شده است.
او در مورد روش های دستیابی به کدپستی ۱۰ رقمی اظهار داشت: هر فرد می تواند از راه سامانه های epostcode. post. ir و sina. post. ir یا اپلیکیشن پستخونه کدپستی صحیح خویش را دریافت کند.
دولتی همینطور از مسؤلان سازمان و دستگاه ها خواست بر مبنای قانون اجبار استفاده کدپستی، مبحث انطباق اطلاعات کدپستی ۱۰ رقمی و اطلاعات مشترکین خویش را پیگیری و تسهیل کنند تا در شرایط اضطراری مانند بحران بیماری کرونا بتوان سرویسهای موردنیاز شامل توزیع اقلام و تجهیزات ضروری را به سهولت راه اندازی نمود و خدمات بهتری ارائه داد.
به قول وی، علاوه بر مزایایی که برای کدپستی عنوان شد، داشتن این کد یکی از الزمات پروژه Gnaf است چونکه با اتصال کدپستی به نقشه های پارسل بندی شده دیجیتالی، می توان سرویسهای جدیدی در اختیار عموم گذاشت و ارائه خدماتی که مستلزم داشتن آدرس دقیق است را سهل تر کرد.