رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: تغییر در ظرفیت شرکتهای دانش بنیان با بحران کرونا

به گزارش خط رند ۹۱۲ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: بحران کرونا سبب شد که شرکتهای دانش بنیان تغییری در ظرفیت های خود ایجاد کنند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر عباس زارعی هنزکی در ویدئو کنفرانس با رئیس جمهور با تاکید بر نقش اکوسیستم علم و فناوری بر توسعه همه جانبه کشور اظهار داشت: بحران کرونا، فرصتی ایجاد کرد تا شرکت های دانش محور و فناور برپایه چابکی و انعطاف بتوانند در ظرفیت های خود تغییر ایجاد کنند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به معرفی اجمالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شکل گیری شبکه فناوری در سال ۹۷ اشاره نمود و اظهار داشت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال ۹۹ مباحث چابک سازی، تولید ناب و جهش تولید را مد نظر قرار داده است.
وی به بیان زنجیره بحران کرونا هم پرداخت و اظهار داشت: در این زنجیره سه مرحله قبل، حین و بعد بحران کرونا مورد توجه است؛ با عنایت به حمایت هایی که توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از شرکت های فناور محور انجام گرفته، آنها این قابلیت را خواهند داشت تا پاسخگوی بهتری برای نیاز جامعه باشند.
وی افزود: در ارتباط با «حین بحران کرونا» و کندسازی روند اپیدمی مباحث تشخیص و درمان محورهای اصلی مورد نظر ما در پارک علم و فناوری بود که در این حوزه ۱۰ شرکت وارد عرصه عمل شدند. همینطور پس از بحران کرونا هم بحث جبران تبعات اجتماعی و حمایت های اقتصادی و توانمند سازی شرکت ها مورد توجه است که محصولاتی در این حوزه به تولید می رسند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، در این جلسه ۴ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که در بحث مبارزه با کرونا فعال می باشند، حضور داشتند.