دستگاهی که آب را به سوخت هیدروژنی تبدیل می کند

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران دستگاهی خودکفا ساخته اند که شامل سلول خورشیدی است و می تواند آب را با کمک انرژی خورشید به سوخت هیدروژنی تبدیل کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه رایس یک دستگاه خورشیدی ساده ابداع نموده اند که با تجزیه آب می تواند سوخت هیدروژنی تولید نماید. این سیستم مشابه «برگ های مصنوعی» دیگری است که تابه حال ساخته شده اند، اما مبدعان آن ادعا می کنند دستگاه مذکور با هزینه اندک ایجاد می شود و خودکفا است. سیستم مذکور شامل سلول های خورشیدی پروسکایت است که به الکترودهایی متصل هستند. این الکترودها از کاتالیست هایی تشکیل شده اند که آب را الکترولیز می کنند. هنگامیکه نورخورشید به سلول خورشیدی برخورد می کند، الکتریسیته برای فعال کردن کاتالیست به وجود می آید. در مرحله بعد این کاتالیست آب را به اکسیژن و هیدروژن تجزیه می کند. این گازها به شکل حباب هایی روی سطح آشکار می شوند و می توان آنها را جمع آوری و استفاده نمود. کارآمدی این روش حدود ۶.۷ درصد است. حال آنکه نرخ شاخص کارآمدی سیستم های مشابه پایین تر است. با این حال، به قول محققان مفید ترین خصوصیت این سیستم آن است که به هیچ منبع انرژی خارجی نیاز ندارد. سلول خورشید و الکترودها در یک واحد هستند. اجزای سلول های خورشیدی درون یک پوسته پلیمری قرار می گیرند تا آب به آنها صدمه نرساند. اما الکترودها روی پوسته قرار می گیرند تا آب را تجزیه کنند. محققان برای کاهش هزینه ها سلول های خورشیدی پروسکایت را هم دستکاری کرده اند تا به عناصر گرانقیمت (مانند پلاتینیوم) کمتری نیاز داشته باشد. بدین سان هزینه تولید دستگاه کم می شود.

منبع: