فراخوان طرحهای در رابطه با امنیت غذایی منتشر گردید

خط رند ۹۱۲: ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری فراخوانی برای پژوهشگران کشور در امتداد امنیت غذایی منتشر نمود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، یکی از نگرانی های بشر برای آینده تامین آب و غذای سالم می باشد. نیازی که از شروع حیات انسان بوده و تا آخرین روز زندگی آخرین بشر بر روی کره زمین ادامه خواهد داشت. تامین غذا از منابع محدود طبیعی موجود در زمین که عمر زیادی از آن باقی نمانده است یکی از اشکالات آینده بشر خواهد بود. اما شاید ایده های خلاقانه بتواند راهی برای تامین امنیت غذایی بیابد. برمبنای آمار و ارقام سازمان جهانی بهداشت، تقاضا برای غذا در ۴۰ سال آینده دو برابر خواهد شد. افزایش تقاضایی که با منابع محدود و رو به پایان غذایی در دنیا مشکلات زیادی برای کشورها ایجاد خواهدنمود. اما اساسا راهکار موجود در خوردن هر جنبنده زنده ای بر روی کره زمین نیست. راهی که برخی کشورها در پیش گرفته اند تا پاسخی برای تامین نیازهای غذایی مردمشان بیایند. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم باتوجه به اهمیت رفع نیازهای اساسی کشور و پشتیبانی از شرکت‏های فعال در زمینه امنیت غذایی فراخوانی منتشر نموده است. در این فراخوان آمده است که ستاد از طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیان برای ارتقای امنیت غذایی کشور حمایت می کند. طرح های مورد نظر باید تولیدی باشند و قابلیت اجرایی شدن در شرایط اقلیمی و سیاسی کشور را داشته باشند. همین طور «وجود منابع پایدار برای تامین مواد اولیه با هدف استمرار در اجرای طرح و تولید محصول»، «چابکی طرح ها و ایده ها برای انطباق با استانداردها و تولید محصولات متنوع»، «وجود بازار داخلی برای محصول طرح یا تضمین صادرات برای محصولات ارزآور»، « استفاده از تکنولوژیهای جدید و کارآمد در اجرای طرح»، «تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و پشتیبانی از طرح های فناورانه»، «کنترل کیفیت و عرضه محصول سالم و امکان ستاندن مجوزات لازم در این طرح ها» وجود داشته باشد.

منبع: