بازار و فروش محصولات فناورانه ارتقاء می یابد

به گزارش خط رند ۹۱۲ مرکز توسعه تجارت پارک فناوری پردیس در نظر دارد تا همزمان در هر دو بازار ملی و بین المللی، توسعه بازار و فروش محصولات فناورانه را ارتقاء بخشد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، میلاد صدر خانلو رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری اظهار داشت: یکی از اولویت های اصلی این مرکز این است که ویترینی به گستره تمام کشور ایجاد کند تا به دیده شدن محصولات فناورانه شرکت ها و توسعه بازار و افزایش فروش آنها کمک نماید. صدرخانلو در توضیح برنامه های این مرکز اضافه کرد: مرکز توسعه تجارت فناوری پارک پردیس معاونت علمی در ماه های پایانی سال ۹۸ فعالیت خویش را آغاز و با هدف توسعه بازار داخلی و بین المللی شرکت های عضو پارک فناوری پردیس معاونت علمی برنامه ریزی خویش را عرضه کرده است. وی بر همکاری فشرده این دو نهاد تصریح کرد و اظهار داشت: تلاش داریم تا تجارب و ظرفیت های مرکز توسعه تجارت فناوری پارک پردیس از راه شبکه گسترده و کشوری فن بازار ملی به تمام کشور و کلیت گستره زیست بوم تسری یابد. رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری علمی، بازار مورد نظر این مرکز را به دو دسته ملی و بین المللی تقسیم کرد و اظهار داشت: صادرات فناوری همچون اهداف با اولویت بالا در این مرکز به حساب می آید. در توسعه بازار ملی فناوری، نظام مند کردن، ارتقای برند تجاری محصولات شرکت های عضو پارک فناوری پردیس معاونت علمی و عرضه گسترده تر این محصولات در داخل کشور را هم مد نظر داریم. وی ادامه داد: همینطور در صورت تأمین الزامات مربوطه، از سامانه ای با مبحث «احصای نیاز برای تقویت ارتباط میان شرکت های پارک فناوری پردیس و صنایع» رونمایی خواهد شد که این سامانه به شرکت ها امکان پاسخ دهی بیشتری به نیازهای اعلام شده از سوی صنایع می بخشد.