با ایجاد پادتن در بدن؛ آزمایش بالینی واکسن چینی کرونا موفقیت آمیز اعلام گردید

به گزارش خط رند ۹۱۲ یک واکسن بالقوه کووید۱۹ که در چین تولید شده، طی آزمایش های بالینی به ایجاد آنتی بادی در بدن شرکت کنندگان منجر گردید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از لایو ساینس، یک واکسن بالقوه ویروس کرونا که در چین تولید شده به ایجاد واکنش ایمنی در بدن افراد منجر می شود.
آزمایش های بالینی اولیه این واکسن روی بیشتر از ۱۰۰ نفر انجام شده است. واکسن مذکور Ad۵-nCoV نام دارد و توسط شرکت چینی CanSino Biologics تولید شده و در ماه مارس وارد مرحله آزمایش بالینی اولیه شد.
Ad۵-nCoV از نسخه تضعیف شده ویروس سرما خوردگی( adenovirus)استفاده می کند تا بخشی از ماده ژنتیکی ویروس SARS-CoV-۲( عامل کووید ۱۹) را به بدن شخص منتقل کند.
این ماده ژنتیکی حاوی دستوراتی برای ساختن پروتئین اسپایک روی سطح ویروس SARS-CoV-۲ است. تا بدین سان سیستم ایمنی بدن شخص آنتی بادی هایی برای مقابله با پروتئین اسپایک بسازد. در نتیجه هنگامیکه فرد در معرض کووید ۱۹ قرار می گیرد، می تواند با بیماری روبرو شود.
در این تحقیق که در نشریه Lancet انتشار یافته، پژوهشگران واکسن مذکور را روی ۱۰۸ فرد سالم بین ۱۸ تا ۶۰ سال آزمایش کردند. به شرکت کنندگان در تحقیق دوز کم، متوسط و زیاد واکسن تزریق شد.
دو هفته بعد از واکسیناسیون، بدن شرکت کنندگان در هر سه گروه واکنشی ایمنی به ویروس نشان داد. بعد از ۲۸ روز در بدن تمام شرکت کنندگان آنتی بادی هایی به وجود آمد. همینطور در بدن نیمی از شرکت کنندگان در گروه هایی که دوز کم و متوسط واکسن و سه چهارم شرکت کنندگان گروهی که دوز بالایی از واکسن دریافت نمودند، آنتی بادی های خنثی کننده به وجود آمد که ویروس را غیر فعال می کند و اجازه نمی دهد سلول های بدن را مبتلا کند.
عوارض جانبی دریافت واکسن هم درد در محل تزریق، تب، خستگی، سردرد و درد ماهیچه ای بوده است.
وی چن استاد انستیتو بیوتکنولوژی پکن رهبری تحقیق را برعهده داشته است. او می گوید: این نتایج نقطه عطفی به حساب می آیند. اما باید با احتیاط آنها را تعبیر کرد. چالش های توسعه واکسن کووید ۱۹ مشخص نیستند. توانایی ایجاد واکنش ایمنی بدن نسبت به ویروس لزوماً به معنای آن نیست که واکسن مذکور در مقابل کووید ۱۹ از انسان محافظت می کند.