تعیین میزان اسیدیته سلول با نانوذرات برای کمک به بیماران سرطانی

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران نشان دادند که در آینده نزدیک از نانوذرات می توان برای کمک به بیمارانی که گرفتار سکته یا سرطان شده اند، استفاده نمود. این نانوذرات قادرند میزان اسیدیته سلول ها را تشخیص دهند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، پژوهشگران استرالیایی زیست سنسوری ساختند که با دستگاه اسکنر سونوگرافی کار می کند. این گروه، سنسور اولتراسونیک را برای تشخیص تغییرات سطح pH و کمک به درمان بیماران مبتلا به سرطان و سکته ساخته اند.
این پروژه با همکاری محققانی از دانشگاه موناش و موسسه دیابت و قلب بیکر انجام شده است. این زیست حسگرها درون بدن انسان وارد شده و سپس اسکنر سونوگرافی به کار می رود تا بتوان با کمک امواج اولتراسونیک زیست شناساگرها را به صورت زنده در بدن اندازه گیری نمود.
در این پروژه از نانوذرات صلب استفاده شده است، نانوذراتی که در اثر تغییر pH در بدن میزان سفتی آنها تغییر می کند. این نشانگرها قادرند تا تغییرات سفتی را به صورت سیگنال ایجاد کنند.
از تغییرات pH در بدن می توان برای تعیین این که تومور بدخیم در اثر شیمی درمانی در حال کاهش است، استفاده نمود. در آینده نزدیک نیز می توان از این فنآوری برای شناسایی اکسیژن بعنوان شاخص مهم در تشخیص لطمه های ناشی از سکته یا برای تشخیص پروتئین های مربوط به یک بیماری استفاده نمود.
در حال حاضر، این فناوری در حال طی مراحل ثبت پتنت بین المللی است. سایمون کوریز از پژوهشگران این پروژه که در دپارتمان مهندسی شیمی دانشگاه موناش فعالیت دارد می گوید: هدف ما این است که پزشکان این قابلیت را داشته باشند تا بتوانند به بیمار بگویند که روی صندلی بنشیند و بعد دارو را به او تزریق کنند. در ادامه پزشک با بهره گیری از یک دستگاه سونوگرافی معمولی قادر به رصد سطح دارو و همین طور پاسخ بدن نسبت به دارو باشد و به صورت زنده این پروسه را رصد کند. با این کار می توان میزان دوز دارو را بر طبق نیاز بیمار تعیین کرد.
این فناوری در مدلهای حیوانی مورد آزمایش قرار گرفته تا تغییر pH در آن تشخیص داده شود. این گروه امیدوار است که آزمون ها روی مدلهای حیوانی تداوم یافته و با موفقیت به نتیجه برسد. این گروه تحقیقاتی روی استفاده از این فنآوری در درمان بیماری های سرطان و سکته متمرکز است.

منبع: