رباتی که بجای کاربر می نویسد

خط رند ۹۱۲: بازوی رباتیک دستخط فرد را تحلیل و تقلید می کند تا مطالب خسته کننده را بجای او بنویسد.
دریافت ۵ MB
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، یک بازوی رباتیک ساخته شده که مطالب خسته کننده و تکراری را بجای کاربر می نویسد.
این ربات می تواند دستخط فرد را تحلیل و از آن تقلید کند. همین طور این ربات می تواند با فونت های مختلفی بنویسد و نقاشی کند.

منبع: