کافه چی رباتیک فاصله گذاری اجتماعی را ترویج می کند

به گزارش خط رند ۹۱۲ کافه ای در کره جنوبی با استفاده از ربات ها ۶۰ نوع نوشیدنی را آماده می کند و به مشتریان تحویل می دهد. این روند فاصله گذاری اجتماعی را ترویج می کند.
دریافت ۹ MB به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، به نظر می آید شیوع کرونا در کره جنوبی کنترل شده است. در این کشور فناوری های مختلفی برای شیوع کرونا به کار گرفته می شود که یکی از آنها کافه چی رباتیک است. کافه ای در کره جنوبی با استفاده از ربات ها نوشیدنی را آماده می کند و به مشتریان تحویل می دهد. کارشناسان معتقدند استفاده از ربات ها فاصله گذاری اجتماعی در زندگی عادی را ترویج می دهد. سیستم مذکور شامل یک بازوی رباتیک است که ۶۰ نوع نوشیدنی را فراهم می آورد و ربات هایی چرخ دار آنها را به مشتریان می رسانند. این سیستم می تواند با دستگاه های دیگر ارتباط برقرار کند و برای تعیین بهترین مسیر جهت رساندن نوشیدنی به مشتری از فناوری خودران کمک می گیرد.