ربات ها کنترل انبار را در دست می گیرند

خط رند ۹۱۲: در یک انبار اتوماتیک در چین ۶۰ ربات به کار گرفته شده اند تا سفارش های آنلاین مشتریان را آماده کنند. این ربات ها۷۰ درصد فعالیت انبار را انجام می دهند.
دریافت ۹ MB به گزارش خبرگزار ی مهر، در یکی از انبارهای علی بابا، پلت فرم خرده فروشی آنلاین در چین، انباری با۶۰ربات سفارشات مشتریان آنلاین را آماده می کند. در این انبار راندمان ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. هنگامیکه مشتری سفارشی در وب سایت علی بابا ثبت می کند، ربات مکان محصول مورد نظر را شناسایی و آنرا از میان ۳۲ هزار قفسه انتخاب می کند. این ربات ها می توانند تا وزن ۵۰۰ کیلوگرم را حمل کنند. همین طور هرکدام دارای سیستم لیزری هستند که از تصادف جلوگیری می کند. هنگامیکه باتری ربات تحلیل برود، دستگاه بطور خودکار به ایستگاه شارژ می رود. ربات های مذکور ۷۰ درصد فعالیت انبار را انجام می دهند.

منبع: