ارائه بیش از ۱۳ هزار محصول در فن بازار

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران از شناسایی ۱۳هزار محصول فناورانه از سراسر کشور در فن بازار آگاهی داد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، محمدصالح خالقی با اشاره به اینکه رفع نیاز تجاری سازی برای صاحبان فناوری از یک سو و رفع نیازهای متقاضیان از طرف دیگر، مهم ترین هدف فن بازارهای منطقه ای است، عنوان کرد: با شروع کار فن بازار ملی ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توجهی جدی به رفع نیازهای فناورانه صورت گرفت.
خالقی با اشاره به اینکه تا کنون بیش از ۴۳۰ تقاضای فناوری از طرف صاحبان صنایع، شرکتها و پژوهشگاه ها به ثبت رسیده است، افزود: عمده محصولاتی که در فن بازارها ارائه می شود، محصولات دانش بنیان و فناور ایران ساخت هستند.
وی اشاره کرد: فن بازارها بستری برای شناسایی فناوری ها توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی را برای اینکه بتوانند روی این محصولات و فناوری ها سرمایه گذاری کنند فراهم می آورد.
دبیر شبکه ملی فن بازار به ثبت بیش از ۱۳هزار محصول و فرآورده دانش بنیان ایران ساخت در فن بازار اشاره نمود و اضافه کرد: تا اختتام خردادماه امسال، ۴هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان، خلاق و فناور بیش از ۱۳هزار و ۹۰۰ محصول و فرآورده را در شبکه ملی فن بازار ایران به ثبت رسانده اند که تعداد تقاضاها برای فناوری یا محصولات ارائه شده از ۴۳۰ فراتر رفته است.