ایران در رتبه ۱۳۳ اینترنت ثابت جهانی قرار گرفت

به گزارش خط رند ۹۱۲ هم اکنون متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۰۶ مگابیت برثانیه و رتبه اش ۷۸ جهانی است،  متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت نیز ۲۲.۰۲ مگابیت برثانیه است و در جایگاه ۱۳۳ اینترنت ثابت در جهان قرار دارد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و یکی از عامل های کیفی خدمات اینترنتی به حساب می آید و وبسایت Speedtest شاخصهای جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می کند.
بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت هم متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی ثانیه بود.
طبق آخرین آمار انتشار یافته در اسپیدتست، تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۵۵.۳۴ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۹ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت هم متوسط جهانی سرعت دانلود، ۱۰۶.۶۱ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۷.۶۷ مگابیت برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی ثانیه است.

در حالی که تا ماه می سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۵۴.۵۳ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۳ مگابیت برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت هم متوسط جهانی سرعت دانلود، ۱۰۵.۱۵ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۵.۹۵ مگابیت برثانیه و تاخیر ۱۹ میلی ثانیه بود.
رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه ژوئن ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۹۳.۵۱ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی(۱۸۰.۴۸ مگابیت برثانیه)، قطر (۱۷۱.۷۶ مگابیت برثانیه)، نروژ (۱۶۷.۶۰ مگابیت برثانیه) و قبرس (۱۶۱.۸۰ مگابیت برثانیه) متعلق می باشد.
همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهن باند ثابت در جهان، به ترتیب به موناکو (۲۶۰.۷۴ مگابیت برثانیه)، سنگاپور (۲۵۲.۶۸)، هنگ کنگ (۲۴۸.۹۴ مگابیت برثانیه)، رومانی (۲۲۰.۶۷ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۲۱۷.۱۸ مگابیت برثانیه) متعلق می باشد.
در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۰۶ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه است که رتبه ایران را به ۷۸ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است.
این در حالی است که در ماه می ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۷۹ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۰ مگابیت برثانیه بود و ایران در جایگاه ۷۹ قرار داشت.

همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران هم اکنون از ارمنستان و برزیل کندتر و از اوکراین و قزاقستان سریع تر است.

در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۲.۰۲ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۵۳ مگابیت برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۳ از میان ۱۷۵ کشور می رساند.
این درحالی است که در می ۲۰۲۱ در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۰.۷۳ مگابیت برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۵۸ مگابیت برثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۳۲ قرار داشت.
همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران هم اکنون از کنگو و گواتمالا کندتر و از گابن و فلسطین سریع تر است.

منبع: