محصولات بیوپلیمر از ضایعات مواد غذایی تولید شد

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران کشور موفق شدند از ضایعات مواد غذایی و نشاسته محصولات بیوپلیمر تولید کنند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در زمینه پلیمرهای سبز از نشاسته و همین طور ضایعات مواد غذایی (مانند ضایعات پودر قهوه) محصولات بیوپلیمر تولید کرد. این محصولات برای تولید کیسه های پایه نشاسته (گیاهی) و محصولات بایوپلیمری استفاده می شود.
این شرکت در حوزه طراحی و تولید نانوکامپوزیت های پلیمری فعال یا وظیفه دار (active/functional) درحال فعالیت است. این محصولات به طور گرنول های پلیمری (مستربچ و کامپاند) در این شرکت تولید می شوند. یکی از حوزه های کاربردی این گرنول ها در صنعت بسته بندی مواد غذایی و کشاورزی است.
وظیفه اصلی این بسته بندی ها افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی و کشاورزی است.

منبع: