ساخت نخستین ربات متفکر دنیا

خط رند ۹۱۲: پژوهشگران ˮدانشگاه توکیوˮ ژاپن در مطالعه اخیرشان موفق به توسعه اولین ربات متفکر دنیا شده اند. این ربات مجهز به نورون هایی مانند مغز است. پژوهشگران بمنظور آنکه به ربات آموزش دهند همانند انسان ها فکر کند، این کار را انجام داده اند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، در آزمایشات دانشگاه توکیو این وسیله رباتیک کوچک که به سبب اندازه کوچکش در کف دست انسان نیز قرار می گیرد، در یک مسیر پیچ و خم دار ساده قرار داده شد.
ربات مذکور به گروهی از نورون های مغز (که بعنوان سلول های عصبی شناخته می شوند) که از سلول های زنده رشد یافته بودند، متصل شد. هنگامی که این نورون های مصنوعی بصورت الکتریکی تحریک شدند، دستگاه با موفقیت به هدف خود رسید و حرکت کرد.
نکته جالب این است که هر زمان که ربات در جهت اشتباه قرار می گرفت و یا در درنوردیدن مسیر با اشتباه مواجه می شد، نورون های رشد یافته در کشت سلول ازطریق یک پالس الکتریکی مختل می شدند تا آنرا در راه صحیح هدایت کنند.
نورون های مصنوعی رشد یافته از سلول های زنده بعنوان “مخزن فیزیکی” برای ربات و نحوه تصمیم گیری آن عمل می کنند.
در طول آزمایش، به ربات سیگنال های هیموستاتیک ارسال می شد تابه آن بگویند که همه چیز باید طبق برنامه ریزی صورت گیرد. با این وجود، اگر ربات با یک مانع مواجه می شد، این سیگنال های هیموستاتیک با سیگنال های ایجاد کننده اختلال مختل می شدند و ربات را باردیگر تنظیم می کردند.
ربات نمی توانست محیط اطراف را ببیند و یا سایر اطلاعات حسی را بدست آورد، بدین سبب بطور کامل وابسته به تحریکات پالس های الکتریکی بود.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4

منبع: