نظام رتبه بندی صادراتی شرکتهای زیست فناوری تدوین می شود

به گزارش خط رند ۹۱۲ ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای عرضه خدمات بهتر به شرکتهای دانش بنیان و خلاق صادرات محور،   نظام رتبه بندی صادراتی را تدوین می کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی و فناوری، مطابق با سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران و یه استناد نقشه جامع علمی کشور، سهم کشور از تولیدات زیست فناوری دنیا باید به ۳ درصد برسد و تحقق این مورد بنابر مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری جزء مأموریت های اصلی این ستاد به حساب می آید. مطابق با آمار ستاد توسعه زیست فناوری، در سال ۱۳۹۵ کل ارزش تولیدات زیست فناوری در کشور حدود ۱.۹ میلیارد دلار بوده است که با عنایت به ارزش بازار دنیا در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۷۹ میلیارد دلار، سهم ایران از بازارهای جهانی ۰.۵ درصد بوده است. با در نظر گرفتن رشد مرکب ۱۲ درصدی، ارزش کل بازار در سال ۱۴۰۴، معادل ۱۰۳۸ میلیارد دلار خواهد بود که با در نظر گرفتن هدف ۳ درصدی ستاد توسعه زیست فناوری، ارزش تولیدات زیست فناوری کشور باید به عدد ۳۱ میلیارد دلار برسد. تحقق این امر جز از مسیر صادرات میسر نخواهد بود. به همین جهت ایجاد نظام رتبه بندی علاوه بر تشویق شرکت ها برای حرکت به سمت صادرات، سبب جهت دهی هرچه بهتر تسهیلات و حمایت های صادراتی به شرکتهای فعال در این عرصه خواهد شد. بر این اساس، ارزیابی صادراتی شرکتهای حوزه فعالیت ستاد زیست فناوری و ایجاد نظام رتبه بندی صادراتی، می تواند ستاد را در نیل به این هدف یاری رساند.

منبع: