نتیجه تحقیقی در دانشگاه امیرکبیر؛ امکان بهره برداری از نیروگاه دودکش خورشیدی در کشور

به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان کشور با تحقیقات خود نشان دادند ایران، قابلیت بومی سازی و ساخت نیروگاه دودکش خورشیدی را دارد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امیر عارفیان دانش آموخته دکترای مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «مدلسازی تحلیلی و تجربی رفتار دینامیکی نیروگاه دودکش خورشیدی با سامانه انباره گرمایی» اظهار داشت: افزایش روز افزون احتیاج به انرژی الکتریکی در سطح ملی و بین المللی از یک سو و محدودیت ها و مخاطرات تولید توان الکتریکی از فناوری های سنتی سوخت های فسیلی از طرف دیگر، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و در رأس آنها انرژی خورشیدی و بادی را اجبار آور ساخته است.
عارفیان با اعلان اینکه قابلیت بومی سازی و ساخت نیروگاه دودکش خورشیدی در کشور وجوددارد، اظهار داشت: این پروژه گام مهمی در امتداد تجاری سازی و استفاده بزرگ مقیاس از این فنآوری بشمار می رود.
این محقق با اشاره به کاربرد پروژه اظهار داشت: کاربرد اصلی این پروژه در صنعت نیروگاهی (متوسط مقیاس و بزرگ مقیاس) و نیروگاه های انرژی های تجدیرپذیر است.
وی اضافه کرد: با این وجود سامانه دودکش خورشیدی و انباره های گرمایی در مقیاس کوچک قابل کاربرد در صنعت تأسیسات و تهویه مطبوع خانگی، تجاری و صنعتی هستند. همینطور از این فنآوری میتوان در صنایع غذایی و به طور خاص خشک کن های خورشیدی غیرفعال (Passive) بهره برد.
فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به خصوصیت های طرح اظهار داشت: نیروگاه دودکش خورشیدی بعنوان یکی از جدید ترین فناوری های انرژی خورشیدی، می تواند مناسب ترین گزینه برای رقابت با نیروگاه های تولید توان رایج از نظر اقتصادی و صیانت از محیط زیست در عدم مصرف آب و عدم تولید آلاینده باشد.
وی اشاره کرد: بر این اساس و باتوجه به پتانسیل بالقوه کشور ایران از نظر اقلیم، تابش خورشیدی و اراضی مناسب و در دسترس، سیاست های بالادستی کشور و همینطور رویکرد جهانی نسبت به تولید توان در منطقه غرب آسیا و و شمال آفریقا، در پژوهش حاضر به مطالعه و بهبود رفتار زمانی این نوع نیروگاه پرداخته شده است.
وی با اعلان اینکه هزینه زمین و محل راه اندازی این نوع نیروگاه ها مجانی است، اظهار داشت: سوخت این نیروگاه مجانی بوده و در اکثر نقاط جهان دردسترس است. همینطور این نیروگاه نیازمند هیچ گونه آب مصرفی در چرخه اصلی یا بعنوان سیال خنک کاری نبوده و در مقایسه با نیروگاه های تجدیدپذیر و خورشیدی دیگر هم مزیت نسبی دارد. این مورد باتوجه به تشدید بحران آبی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا حائز اهمیت می باشد.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: از جنبه اقتصادی هزینه تراز شده انرژی در پیکربندی بهینه این نوع نیروگاه ها از سایر نیروگاه های تجدیدپذیر کمتر بوده و با سایر فناوری های سنتی فسیلی رقابت می کند.
عارفیان اظهار داشت: با امکان سنجی هایی که در ایران شده ظرفیت استفاده از این نیروگاه ها وجود دارد.

منبع: