توسط پارک فناوری پردیس ؛ چالش نوآوری حوزه کودکان و نوجوانان برگزار می گردد

به گزارش خط رند ۹۱۲، دومین چالش نوآوری با همکاری پارک فناوری پردیس و یونیسف با هدف شناسایی راهکارهای نوآورانه برای حل مشکلات کودکان و نوجوانان در ایران برگزار می گردد.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از پارک فناوری پردیس، «دومین چالش نوآوری» برای کودکان و نوجوانان در ایران با همکاری یونیسف و پارک فناوری پردیس، انجام می شود. در این چالش، برترین راهکارهای نوآورانه برای حل مشکلات پیش روی کودکان و نوجوانان شناسایی و معرفی شده و مورد حمایت قرار می گیرند. چالش ها در سه گروه یادگیری و بازی، بهداشت و پشتیبانی از کودکان و برابری و خدمات حمایت اجتماعی، در اولویت قرار دارند. در این جهت پارک فناوری پردیس از کلیه سازمان ها، موسسات یا شرکتهای حائز شرایط (اشاره شده در فراخوان) بخصوص فعالان زیست بوم نوآوری و کارآفرینی در ایران همچون شرکتهای نوپا (استارت اپ ها)، شرکتهای خلاق و دانش بنیان و غیره دعوت می کند تا راهکارهای نوآورانه خویش را با شرکت در دومین چالش نوآوری یونیسف در ایران ارائه نماید. مهلت ارسال راهکارهای نوآورانه دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ است.