طراحی ریزانگشت های رباتیک برای لمس و حمل اشیای کوچک

به گزارش خط رند ۹۱۲، اگر تلاش دارید نیروی ناشی از واکنش پای حشره را اندازه گیری کنید و نمی توانید آنرا با انگشت خود فشار دهید از این پس می توانید از ریزانگشت های رباتیک استفاده کنید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از نیواطلس، لمس و کنترل برخی اشیای ریز باید با ظرافت زیادی صورت گیرد تا صدمه ای به آنها وارد نشود. مجموعه ای از ریزانگشت های رباتیک نرم که با دست کنترل می شوند، از این پس می توانند کار را انجام دهند.
هر یک از این ریزانگشت های مستطیلی مسطح که توسط دانشمندان دانشگاه ریتسومیکان ژاپن ساخته شده اند، تنها ۱۲ میلی متر طول، ۳ میلی متر عرض و ۴۹۰ میکرومتر (میلیونیوم متر) ضخامت دارند. پنج تای آنها در یک دستگاه گنجانده شده و یک دست رباتیک با انگشتان نرم و انعطاف پذیر را ایجاد کرده است. درون هر انگشت یک محرک بالون مانند به همراه یک بخش انتقال فشار وجود دارد.
کاربر برای تعامل با این ربات سنسورهای خاصی را بر روی انگشتان خود می بندد که سرعت، وسعت و جهت حرکات منتهی به خم شدن انگشتان را اندازه گیری می کند. این داده ها به صورت بلادرنگ به ریزانگشت (های) مربوطه منتقل می شوند و سبب می شوند که هر ریزانگشت بر همان اساس خم شود.
در جریان استفاده آزمایشی از این تکنولوژی، از ریزانگشت ها برای اندازه گیری نیروی حاصل از واکنش پاهای یک حشره در مقابل قرص حشره کش، استفاده شد. نیروی اندازه گیری شده حدود ۱۰ میلی نیوتن بود که مطابق با تخمین های محاسبه شده قبلی بود.
اکنون امید است که بعد از توسعه بیشتر، این فناوری نه تنها در مطالعات حشرات، بلکه در حوزه های متنوع علم و فناوری به کار گرفته شود.

منبع: