محکومیت اپل برای نقض امتیاز فناوری موبایل

به گزارش خط رند ۹۱۲، دادگاه تجدیدنظر در انگلیس اعلام نمود شرکت اپل، امتیازهای انحصاری برای فناوری ارتباطی مورد استفاده در آیفون ها را نقض کرده است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، دو امتیاز انحصاری در این پرونده، در ارتباط با فناوری موبایل نسل چهارم (۴G) است. دادگاه تجدیدنظر در مارس سال ۲۰۲۲، حکمی را تائید کرد که بر مبنای آن، دو امتیاز انحصاری متعلق به شرکت اُپتیس سلولار تکنولوژی، ضروری بوده و توسط اپل نقض شده اند.

اپل قبل از آن استدلال کرده بود که فناوری مربوط، در انگلیس استفاده نشده است.

بر اساس گزارش رویترز، این دعوای حقوقی، بخشی از مبارزه حقوقی است که بیشتر از چهار سال قبل با ثبت اولین شکایت شرکت اُپتیس در انگلیس و متهم کردن اپل به نقض هشت امتیاز انحصاری این شرکت، شروع شد. این پرونده به محاکمه ها و دادگاه های تجدیدنظر مختلف کشیده شد. اپل به این شکایت ها اعتراض کرد و ادعا نمود که اُپتیس از موقعیت برتر خود سوءاستفاده کرده است.

منبع: