در راستای استفاده از دانش بنیان ها؛ شروع همکاری معاونت علمی و فدراسیون فوتبال

خط رند ۹۱۲: در پی دستور معاون علمی رئیس جمهور در خصوص ضرورت استفاده از پتانسیل های شرکت های دانش بنیان نشستی با حضور تعدادی از معاونان و مدیران معاونت و مدیران فدراسیون فوتبال اجرا شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این جلسه که با حضور مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، محمودی لموکی، معاون حقوقی و مجلس معاونت علمی، ابراهیمی، سرپرست مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، تاج، رییس فدراسیون فوتبال و ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال در محل فدراسیون برگزار گردید، طرفین بر همکاری مشترک در حوزه فوتبال تاکید نمودند.
در این جلسه مدیران فدراسیون فوتبال اعلام آمادگی کردند که از توانایی های شرکت های دانش بنیان در تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز ورزشکاران بهره برده و زمینه را برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در این زمینه و حل مسائل موجود فراهم آورند.
مدیران معاونت علمی نیز اعلام نمودند که خیلی از گره هایی که در مسائل اجتماعی همچون فوتبال وجود دارد به دست فناوران و نوآوران کشور قابل گشایش است و معاونت علمی آماده است وفق دستور معاون علمی رییس جمهور دراین زمینه اقدام نماید.
در این جلسه قرار شد کمیته مشترکی برای شروع همکاریهای مشترک و پیگیری آن تشکیل گردد و زمینه را برای فعالیت شرکت های دانش بنیان در عرصه های مورد نیاز فدراسیون همچون چمن هیبرید، لباس های ورزشی نوین، کمک داور ویدیویی و… فراهم آورد.
گفتنی است؛ روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری بتازگی فرمان داده بود کمک به حل مسائل مهم ورزش کشور در دستور کار مجموعه معاونت علمی قرار گیرد.

منبع: