دبیر ستاد اقتصاد دانش بنیان کرمانشاه: ۵۰ درصد شرکت های دانش بنیان کرمانشاه فروش محصول دارند

به گزارش خط رند ۹۱۲، کرمانشاه دبیر ستاد هماهنگی و توسعه اقتصاد دانش بنیان استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت ۸۸ شرکت دانش بنیان در استان اظهار داشت: نیمی از این شرکتها به مرحله فروش محصول رسیده اند.
دکتر سیامک آزادی در جلسه عصر امروز (۱۰ آبان) ستاد اقتصاد دانش بنیان استان کرمانشاه به تشریح شاخصهای ارزیابی توسعه اقتصاد دانش بنیان پرداخت.
وی ادامه داد: این یازده شاخص شامل تعداد و تناوب تشکیل جلسات ستاد، برنامه ریزی اقتصاد دانش بنیان، مأموریت گرایی دانشگاه ها، تعیین مأموریت پارک دانش و فناوری، تعیین مأموریت کارآفرینان استان، تعیین مأموریت بنیاد نخبگان، اقدامات تسهیل گرایانه، افزایش تولید دانش بنیان، مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان، صادرات دانش بنیان و رفع چالش های اصلی استان با راهکارهای دانش بنیان است.
آزادی خاطرنشان کرد: باید گزارش عملکرد استان در این شاخص ها تهیه شده و برای وزارت کشور ارسال شود، ازاین رو تمام دستگاه ها در شاخص هایی که به حوزه کاری آنها مربوط است باید گزارش خویش را ارائه نمایند. به طور مثال در بحث اقدامات تسهیل گرایانه باید مشخص شود چه میزان تسهیلات در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار گرفته و چه تعداد مجوز برای فعالیت آنها صادر گردیده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در بحث شاخص “رفع چالش های اصلی استان با راهکارهای دانش بنیان” هم باید سه چالش اصلی مبتنی بر سند آمایش استان تهیه و بررسی شود که کدام چالش ها با فعالیتهای دانش بنیان قابل رفع است.
وی ادامه داد: در این حوزه پیشنهاد می شود بعد از احصاء سه چالش اصلی استان، رویدادی برگزار شده و با بیان فراخوان از شرکتهای دانش بنیان بخواهیم که راهکارهای خویش را برای رفع این چالش های بیان کنند.
آزادی در ادامه ضمن اشاره به افزایش بیشتر از هشت درصدی شرکتهای دانش بنیان استان امسال اظهار داشت: سال جاری تعداد این شرکت ها از ۸۲ شرکت به ۸۸ شرکت رسیده است.
وی ادامه داد: نیمی از این شرکت ها توانسته اند به مرحله فروش محصول برسند که دستاورد ارزشمندی است.
وحید محمدی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه هم در این جلسه بعد از بیان شاخصهای لحاظ شده برای ارزیابی عملکرد استان در توسعه اقتصاد دانش بنیان، این شاخص ها را مبهم و کلی دانست و اضافه کرد: این شاخص ها باید در کارگروه تخصصی مربوطه بررسی شود.
وی ادامه داد: از طرفی باید شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه ها در این عرصه برای آنها مشخص شود و از دستگاه ها بخواهیم که در همان شاخص ها گزارش عملکرد بدهند، در غیر این صورت گزارش ها بسیار پراکنده و غیرقابل تجمیع خواهد بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه اظهار داشت: در مورد رفع چالش های استان با راهکارهای دانش بنیان هم باید با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چالش های اصلی مبتنی بر سند آمایش در حوزه های مختلف و بخصوص حوزه های اقتصادی را احصا نماییم تا بتوانیم با استفاده از شرکتهای دانش بنیان استان برای رفع آنها چاره اندیشی نماییم.

منبع: