در گفت وگو با خط رند ۹۱۲ اعلام شد مرکز مجهز آزمایشگاهی جامع مادر در شهر دانش دانشگاه تهران

به گزارش خط رند ۹۱۲، معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، از طراحی و راه اندازی یک مرکز مجهز آزمایشگاهی بعنوان مرکز جامع مادر کشور به همراه راه اندازی مراکز انتشارات و فعالیتهای در رابطه با طراحی و تجاری سازی در شهر دانش این دانشگاه اطلاع داد و اظهار داشت: این اقدام در جهت ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه تهران صورت می گیرد.
دکتر علی مبینی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه محدوده پردیس مرکزی دانشگاه تهران از شرق به خیابان وصال شیرازی، از غرب به خیابان کارگر، از جنوب به خیابان انقلاب و از شمال به بلوار کشاورز محدود می شود، اظهار نمود: رؤسا و مدیران پیشین دانشگاه نسبت به ساماندهی پردیس مرکزی، تملک اموال و اراضی دانشگاهی که مردم و نهادهای مختلف در آن مستقر بودند، اقدام نموده اند.
وی با اشاره به اینکه سیر تکاملی این فعالیت ها از دریافت مصوبه تا خرید املاک و انجام بررسی های اولیه بیشتر از ۲ دهه زمان برده است، اضافه کرد: برای تملک همه اراضی، بازسازی، نوسازی و هرآنچه که الان بعنوان املاک، دارایی ها و اراضی، لابراتوار ها و پژوهشگاه های پیرامونش که در اختیار دانشگاه است، ضروریست.
معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران با اشاره به اینکه برای ساماندهی نیازمند تدوین و تصویب یکسری قوانین، آیین نامه ها و مقررات جاری هستیم، اشاره کرد: همه این موارد در شورایعالی شهرسازی کشور در طرح های تفصیلی شهرها بخصوص کلان شهرها و سپس کمیسیون ماده ۵ شهری که شهرداری تهران به طور عمده عهده دار آن است، شکل می گیرد.
مبینی با اشاره به اینکه برای دانشگاه مأموریت های آموزش، پژوهش و فناوری، نوآوری و کارآفرینی تعریف شده است، اظهار داشت: همه این مأموریت ها باید در این دارایی های موجود در پردیس مرکزی، ساماندهی و صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم از اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل ۱۴۰۱ گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن مدیریت جدید برآورد شد حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دانشگاه و منابع عمومی املاک خریداری شده وجود دارد که به افرادی به طور عمده با فعالیتهای غیر هم سو با مأموریت های دانشگاه واگذار شده است. واحدهایی با فعالیتهای هم سو با مأموریت های دانشگاه و یا متعلق به دانشگاه، دانشکده ها و پردیس ها اجاره محل و یا مابه ازایی به دانشگاه پرداخت نمی کنند.
معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مدیران محاسبه کردند که این ۵۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای دانشگاه تا چه میزان درآمد داشته است؟ اظهار داشت: برپایه اطلاعات و مستندات موجود ۵ میلیارد تومان اجاره بهای یک ساله املاک متعلق به دانشگاه تهران بوده است، حال چه میزان هزینه بوده است؟ منهای هزینه مدیریت و هزینه کارکنان، دستمزد و اجاره محل همه مواردی که دانشگاه تأمین کرده است، ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان هزینه های شان بوده است که به طور عمده صرف بازسازی و نوسازی شده است.
مبینی با اشاره به اتفاق رخ داده شده در املاک اطراف دانشگاه تهران که به افراد عادی و نهادهایی اجاره داده شده بود، اظهار داشت: فردی از ساکنان محل اطراف دانشگاه تهران که آن جا را اجاره کرده بود، کارگری را به کار گرفت و برای این کارگر اتفاقی رخ داد و جان خویش را از دست داد، بعد از این اتفاق و بعد از گذشت ۵ تا ۶ سال هنوز در این پرونده دانشگاه تهران مقصر شناخته شده است.
وی با اشاره به اینکه در این پرونده عنوان شده محلی که استقامت مناسب ندارد و فاقد بیمه آتشسوزی، ایمنی و استقامت لازم است، نباید از جانب دانشگاه تهران به فردی اجاره داده می شد، اضافه کرد: این حادثه مدیران جدید دانشگاه تهران را برآن داشت که همه فعالیتهای غیر هم سو با مأموریت های دانشگاه تهران در املاک متعلق به دانشگاه تهران، حذف شود و ساکنان کنونی محل را تخلیه کنند و در مقابل، این اماکن در اختیار شرکتهای دانش بنیان، پژوهشکده های جدید و حتی دانشکده ها و لابراتوار ها و… در جهت مأموریت های دانشگاه تهران قرار بگیرد.
معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در بعضی املاک، افراد فعالیتهای تجاری غیر در رابطه با مأموریت های دانشگاه تهران انجام می دادند، اظهار داشت: در قسمتهایی از این املاک خدمات بیمه ای یا بعضاً کافه تریا یا رستوران داری انجام می شد که ارتباطی با فعالیتهای دانشگاه نداشت.
۴ واحد متعلق به دانشگاه تهران که فعالیت غیر هم سو با مأموریت دانشگاه دارند
مبینی با اشاره به اینکه نتایج بررسی ها در املاک اطراف دانشگاه تهران نشان داد که ۴ واحد متعلق به این دانشگاه بوده که فعالیتهای غیر در رابطه با مأموریت های دانشگاه تهران را انجام می دادند، توضیح داد: پرونده های آنها به طور عمده به محاکم قضایی و اجرایی رسیده است که آنها باید محل را بعد از اتمام قرارداد تخلیه کنند.
وی با اشاره به اینکه با تخلیه این اماکن این محل ها در اختیار دانشکدگان، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان و شرکتهای زایشی دانشگاه قرار می گیرد، افزود: البته همچنان شمار فراوانی از شرکت ها و دانشکده ها و… با مأموریت های هم سو با فعالیتهای دانشگاه در انتظار محل مناسب برای فعالیت هستند.
معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، اشاره کرد: در حالیکه کافه ای در خیابان ادوارد براون با قیمت نازلی محلی را از دانشگاه تهران اجاره کرده است، مرکز آموزش های آزاد دانشگاه، دانشکدگان جدید و دانشکده هنر و پردیس هنرهای دانشگاه تهران بشدت به لحاظ جا و محل در تنگنا قرار دارند.
مبینی با اشاره به اینکه الان مراکز نوآوری، شتابدهنده ها و بنگاه های بزرگی که حاضر به سرمایه گذاری در فین تک های مالی در R&D شرکتهای بزرگ با دانشگاه هستند، به چنین محل ها و اماکنی برای فعالیت خود احتیاج دارند، اظهار داشت: ازاین رو برای فراهم شدن امکان فعالیت این مراکز، افرادی که در املاک دانشگاه تهران فعالیتهایی مخالف با مأموریت های دانشگاه دارند، بعد از پایان مدت قراردادشان ضمن احترام به قرارداد پیشین باید محل را تخلیه کنند و بعد از ساماندهی به لحاظ ایمنی، استقامت و بازسازی و با حفظ و رعایت میراث فرهنگی که همواره مورد تاکید مقامات میراث فرهنگی و شورایعالی شهرسازی بوده و در عین حال با حفظ حقوق شهروندان در اختیار مراکز دانشگاهی قرار داده شوند.
شتاب استقرار شرکتهای دانش بنیان دانشگاه تهران نسبت به گذشته چندین برابر شده است
وی، شتاب استقرار شرکتهای دانش بنیان را نسبت به گذشته چندین برابر دانست و اشاره کرد: همه این الزامات ایجاب می کند که دانشگاه املاک خویش را در جهت مأموریت های خود ساماندهی کند که البته همزمان با ساماندهی، بهره برداری به لحاظ ایمنی و استقامت سازی باید مد نظر باشد.
معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، با اشاره به تصویب طرحی در رابطه با ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاه در محدوده جغرافیایی ذکر شده، اضافه کرد: الان ۸ جلسه کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون های فرعی اش را داشته ایم و قرار است بعد از ۲۵ سال در اختیار شورایعالی شهرسازی کشور قرار بگیرد. البته پیش از این هم به شورا رفته، اما شورا با تصویب آن مخالفت کرده بود.
مبینی، وجود نکاتی همچون در نظر گرفته نشدن حقوق ذی نفعان، مسائل ترافیکی، فضای سبز و مسائل در ارتباط با مأموریت های دانشگاه را از دلایل رد کردن آن در جلسات پیشین شورا برشمرد و اضافه کرد: دانشگاه تهران فضایی برای پارکینگ خودروی اعضای هیات علمی و کارکنان در نظر گرفته است که باید با مصوبه شورایعالی شهرسازی مجوز لازم در منطقه شهری را دریافت کند، بعنوان مثال به تعبیر طراحان و برنامه ریزان شهری یک پهنه S دیده شود که این پهنه باید به شورایعالی شهرسازی رفته تا نوع کاربری ها تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی عنوان کرده ۱۱۸ واحد از آپارتمان های منطقه حائز شرایط هستند و از این تعداد ۲۳ واحد متعلق به دانشگاه تهران است، خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران ضمن رعایت همه ضوابط خواهان یکی شدن حریم پردیس مرکزی دانشگاه تهران و میراث فرهنگی است و در این جهت جلسات گوناگونی با شهرداری و وزیر میراث فرهنگی و همکاران گذاشته شده است، اما تا آن زمان که طرح در شورایعالی شهرسازی تصویب نشود، نمی توانیم فعالیتی در این زمینه داشته باشیم.
معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، در رابطه با آینده شهر دانش هم توضیح داد: کاربری های شهر دانش در ۳ زون تعریف شده است، پردیس مرکزی و بخش دیگر در رابطه با حریم دانشگاه و بخش سوم، همه طراحی های مورد نیاز یک مرکز نوآوری است. برپایه توافق رئیس دانشگاه تهران و شهرداری مقرر شده است هرآنچه که در پارک علم و فناوری وجود دارد، به سراسر این منطقه تسری یابد که این از خصوصیت های برجسته در طرح ساماندهی است.
مبینی با اشاره به اینکه به دنبال املاکی از دانشگاه تهران هستیم که حائز شرایط میراثی هستند، اشاره کرد: برپایه توافق انجام شده با میراث فرهنگی باید از این املاک بعد از استقامت سازی، بازسازی و نوسازی استفاده بهینه شود. در این جهت حتی گذرهای نوآوری هم طراحی شده و تابحال ۴ گذر نوآوری و سنگفرش شده به همراه نمادهای انتشار علمی، مراکز فناوری و نوآوری و فضاهای طراحی و مهندسی مناسب طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه الان دانشکده عمران از قدیمی ترین دانشکده های دانشگاه تهران است و خیّری آمادگی خویش را برای بازسازی و ساخت این ساختمان اعلام نموده است، اظهار داشت: الان در انتظار مجوز شهرداری هستیم.
دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران متقاضی محلی در بلوار کشاورز جهت راه اندازی مراکز علمی
معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، افزود: بعنوان مثال در کنار بلوار کشاورز هم دانشگاه علوم پزشکی به دنبال ساخت دانشکده توانبخشی و هم دانشگاه تهران پیگیر ساخت مراکز بیوتکنولوژی جدید است و یا در خیابان وصال برخی ساختمان ها واجد ارزش هستند که باید بعد از بازسازی استفاده شوند، اما باید بارگذاری تراکمی اش به تصویب شورا برسد و با سرمایه گذاران بیرونی، مراکز نوآوری با هدف پیوند صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار شود.
مبینی با اشاره به اینکه دانشگاه تهران به دنبال آن است چگونه به درآمدهای دانشگاه تهران از راه فعالیتهای علمی و فناوری تنوع بخشی بدهد؟ افزود: ازاین رو ناگزیر است زیست بوم علم و فناوری اش را کامل کند که در این زیست بوم پارک علم و تکنولوژِی، لابراتوار ها، دانشکده ها و مراکز نوآوری و شتابدهنده ها و حتی تأمین کنندگان مالی، سرمایه گذاران بنگاه ها و صنعت حاضرند در این مراکز فعالیتهای دانش بنیانی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در این محل فن بازار ایجاد خواهد شد، اضافه کرد: شاید در این محل بروکرها یا معامله گران علم و فناوری هم حضور داشته باشند.
دانشگاه تهران فاقد دفاتر انتقال تکنولوژی از داخل به خارج و از خارج به داخل است
معاون مرکز توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران با اشاره به اینکه الان دانشگاه تهران فاقد دفاتر انتقال تکنولوژی از داخل به خارج و از خارج به داخل است( TOT )، اشاره کرد: وقتی دانشگاه تهران چنین دفاتری را ندارد، چطور می تواند ساختمان هایش را برای کافه داری و رستوران داری اجاره دهد؟ رستوران می تواند در فاصله ۱ تا ۲ کیلومتری دانشگاه هم راه اندازی شود.
مبینی با اشاره به اینکه دانشگاه تهران علاوه بر برنامه ریزی برای تنوع بخشی درآمدهای دانشگاه از راه علم و تکنولوژِی، بر روی تبدیل دانایی اعضای هیات علمی به توانایی از راه تجاری سازی و برنامه ریزی برای صادر کردن محصولات فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی از راه شرکتهای زایشی و دانش بنیان برای پیشگیری از مهاجرت مغزها متمرکز شده است، در ادامه از ایجاد هر گونه حاشیه در راه انجام مأموریت های دانشگاه تهران انتقاد نمود و اضافه کرد: همه دانشگاهیان باید در جهت انسجام و حفظ منافع و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه تهران بکوشند، چون مسائل حاشیه ای نتیجه ای جز اتلاف وقت و انرژی مسؤلان به دنبال ندارد.
وی از همه دانشگاهیان همراهی دانشگاه برای انجام مأموریت های محوله به همراه نقد سازنده را خواهان شد و در ادامه نقد برانداز را مخرب و نقد متعهدانه و پیش برنده را سازنده برشمرد و اضافه کرد: همه باید بکوشیم تا ظرفیتهای دانشگاه تهران را به منظور برجسته سازی و برای حل مسائل مختلف کشور شامل اجتماعی، دانشی، بهداشت و درمانی و علمی فنی سرریز نماییم.

منبع: