با اولویت پذیرش دانشجویان امیرکبیر؛ راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری اقتصاد دریا

خط رند ۹۱۲: خط رند ۹۱۲: طی تفاهم نامه مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و موسسه دانش بنیان برکت، مرکز نوآوری اقتصاد دریا در بندرعباس و در محل پردیس جامع دریا ساحلی این دانشگاه راه اندازی می شود.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، دکتر علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر و محمد جواد احمدپور گهرت از موسسه دانش بنیان برکت در امتداد ایجاد و فعالیت مستمر مرکز نوآوری اقتصاد دریا و بمنظور پشتیبانی از نخبگان، ارتقاء، توسعه زیست بوم دانش بنیان و تکنولوژی های جدید تفاهم نامه مشترک امضا کردند.
در این تفاهم نامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان “دانشگاه” و موسسه دانش بنیان برکت با عنوان “موسسه” متقبل شدند تا نسبت به تأسیس مرکز نوآوری اقتصاد دریا در محل پردیس جامع دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بندرعباس بصورت مشترک اقدام و همکاری نمایند.
همچنین طرفین تفاهم نامه تاکید کردند؛ جهت اجرائی شدن تفاهم نامه لازم است قرارداد همکاری در این خصوص، که تعیین کننده نحوه مشارکت طرفین در ایجاد و فعالیت مرکز می باشد، حداکثر ظرف مدت سه ماه از انعقاد تفاهم نامه به امضاء طرفین برسد.
ضمن این که در امتداد این تفاهم نامه، دانشگاه تأیید می کند فضای مسقف به مساحت ۵۰۰ متر مربع واقع در ساختمان آموزشی و زمین به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع جهت راه اندازی سوله در محل پردیس جامع دریا ساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بندرعباس که به رؤیت طرفین رسیده است را بعد از امضاء قرارداد، تحویل و در اختیار مؤسسه قرار دهد.
در بند دیگر این تفاهم نامه، مؤسسه تأیید می کند از زمان انعقاد قرارداد و همزمان با شروع راه اندازی مرکز، پروسه شناسایی و جذب تیم های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری ها روی آنها را بصورت مستقیم یا با همراهی شرکای سرمایه گذاری، شروع کند و ظرف مدت ۶ ماه، پرتفوی اولیه از تیم های سرمایه پذیر را تشکیل دهد.
اولویت در پذیرش در مرکز فوق در صورت وجود حداقل صلاحیت لازم، با تیم های متشکل از دانشجویان فعلی یا فارغ التحصیل دانشگاه و پردیس جامع دریاساحلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بندرعباس است.
این تفاهم نامه، نقطه شروع همکاری در حوزه‏ های در رابطه با اقتصاد دریا است و یکی از ماموریت های اصلی این مرکز برنامه ریزی و به نتیجه رساندن همکاریهای گسترده ‏تر دانشگاه و مؤسسه در حوزه ‏های مختلف مرتبط همچون شکل دهی اسکله های فناوری، شهرک‏ های صنعتی دریایی و مراکز پشتیبانی از توسعه فناوری‏ متناسب با نیازهای فناورانه در سواحل جنوب کشور است.

منبع: