سرپرست معاونت توسعه بنیاد ملی نخبگان خبر داد؛ پشتیبانی نظام مند افراد و گروههای نخبگانی در چارچوب وقف و خیریه

به گزارش خط رند ۹۱۲، سرپرست معاونت توسعه بنیاد ملی نخبگان از تشکیل کارگروه مشورتی معاونت توسعه بنیاد اطلاع داد و اظهار داشت: گسترش جذب منابع پایدار برای پشتیبانی نظام مند از گروههای نخبگانی در دستور کار بنیاد است.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از بنیاد ملی نخبگان، فرشاد سلیمانی در حاشیه برگزاری نشست هم‎اندیشی با معاونان ادوار مختلف معاونت توسعه بنیاد ملی نخبگان، ضمن اشاره به لزوم هدایت و نظارت بر عملکرد اعتبارات، تنظیم امور محاسباتی و رسیدگی به صورت حساب ها، اسناد و گزارش های مالی بنیاد، اظهار داشت: یکی از راهکارهای توسعه منابع و همینطور مدیریت صحیح آن، استفاده از تجربیات مسئولین سابق است.
سلیمانی افزود: بحمدلله مسئولین بنیاد نخبگان در دوره های مختلف مدیریتی همواره به دنبال گسترش خدمت به جامعه نخبگانی بوده اند و تجارب مفیدی در این خصوص به دست آمده است.
وی در ادامه به نقش مثبت و لزوم مشورت گیری از مسؤلان خدوم گذشته اشاره نمود و اظهار داشت: در این خصوص از معاونین سابق و اسبق توسعه و مدیریت منابع دعوت شد تا در کارگروه مشورتی این معاونت ضمن در اختیار قرار دادن تجربیات موفق قبلی، راهکارهای را برای هر چه بهتر شدن عرضه خدمات به نخبگان پیشنهاد دهند.
سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان در ادامه ضمن اشاره به نقش تنظیم گری و راهبری ارتباطات بنیاد با مراجع قانونی و سیاسی، اداری و اجتماعی هم اظهار داشت: ساماندهی و گسترش جذب منابع پایدار برای پشتیبانی نظام مند افراد و گروههای نخبگانی در چارچوب وقف و خیریه از دیگر اقداماتی است که در دستور کار معاونت توسعه قرار دارد.
سلیمانی در انتها ضمن تشکر از پذیرش دعوت از جانب معاونین سابق و اسبق، از ایشان درخواست نمود تا به صورت مستمر در کارگروه مشورتی حضور یافته و به ارائه نقطه نظرات بپردازند. در این نشست آقایان دکتر اردوخانی، دکتر موسوی، دکتر چیت ساز و دکتر احسانی حضور داشته و از تجربیات خود در بنیاد سخن گفتند.