نشست حل و فصل مشکلات تامین اجتماعی دانش بنیان ها انجام شد

خط رند ۹۱۲: کارگروه حل و فصل مشکلات تامین اجتماعی شرکت های دانش بنیان با حضور نمایندگان معاونت علمی در محل کارگروه دانش بنیان اتاق فکر امور فناوری و دانش بنیان استانداری فارس اجرا شد.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، سجاد میدانلو، مسئول برنامه حمایت های بیمه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این خبر اظهار داشت: یکی از برنامه های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حمایت بیمه ای از شرکت های دانش بنیان است و بطور کلی حمایت های بیمه ای شامل معافیت بیمه ای قراردادها، بخشودگی جرایم بیمه ای، زیرگروه های قانون کار، بیمه بیکاری و کارگروه حل و فصل مسائل بیمه ای است.
وی اشاره کرد: همچون مواردی که در کارگروه مشترک معاونت علمی و سازمان تامین اجتماعی قابل طرح است، حسابرسی ۱۰ ساله، تقسیط بدهی، عدم دریافت حق بیمه قراردادها، عدم دریافت بخشودگی و انتقال شعبه است.
میدانلو ضمن اشاره به بررسی های انجام شده روی بیش از ۱۵ پرونده که با حضور نماینده اداره کل تامین اجتماعی صورت گرفت، بیان کرد: مصوبات بسیار خوبی جهت حل مشکلات این شرکتها داشته ایم که امیدواریم با همکاری این اداره تمام مسائل شرکتها به زودی حل شود.
وی بیان کرد: از چندین ماه قبل بوسیله ارتباط با شرکت های دانش بنیان، توانستیم شرکت هایی را که مشکل تامین اجتماعی دارند، شناسایی نماییم. همین طور در جلسات مشاوره که بصورت مجازی برگزار گردید، عمده مشکلات شرکتها حل شد. در ادامه بیش از ۱۵ شرکت که نیاز به جلسات حضوری و معرفی به کارگروه داشتند، شناسایی و جهت حضور در کارگروه دعوت شدند.
میدانلو در آخر از همکاری اداره کل تامین اجتماعی و کارگروه دانش بنیان استانداری فارس تشکر کرد.
گفتنی است که این جلسه با دعوت رضا اسدی فرد، معاون توسعه شرکت های دانش بنیان و منصور کنعانی، مشاور امور دانش بنیان استانداری فارس با حضور نماینده اداره کل تامین اجتماعی فارس، نمایندگان شرکتها و دیبایی، مشاور امور بیمه ای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تشکیل شد.