با حمایت معاونت علمی صورت می گیرد؛ راه اندازی اولین کارخانه نوآوری طرح های پیشران صنعت برق

خط رند ۹۱۲: با همکاری و مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری، یک شرکت و هلدینگ، تفاهم نامه همکاری با هدف پشتیبانی از راه اندازی کارخانه نوآوری طرح های پیشران صنعت برق به امضا رسید.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این مراسم در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و با حضور سیدمحمدجواد صدری مهر، مدیرکل توسعه زیرساخت های زیست بوم نوآوری معاونت علمی ریاست جمهوری و نمایندگانی از یک شرکت خصوصی و یک هلدینگ عرضه دهنده خدمات اینترنت برگزار گردید.
هدف از انعقاد این تفاهمنامه ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری با سرمایه گذاری بیشتر از سه هزار میلیاردریال، به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع در جهت پیشبرد اهداف وزارت نیرو در صنعت برق و بخصوص در حوزه هوش مصنوعی است.
حمایت از بومی سازی و تولید بار اول محصولات فناورانه، کمک به تأمین مالی فعالیتهای کارآفرینانه، پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان هوش مصنوعی در مناطق محروم و کمک به اشتغال زایی در این مناطق از راه ایده شرکت داری همچون اهداف راه اندازی این کارخانه است.