معاون علمی رییس جمهور خبر داد؛ ۹۷درصد دانش بنیان ها با عرضه تسهیلات امریه سربازی در کشور ماندند

به گزارش خط رند ۹۱۲، معاون علمی رئیس جمهور اظهار داشت: بیشتر از ۹۷ درصد از افراد کلیدی شرکتهای دانش بنیان که از تسهیلات امریه سربازی بهره برده بودند، در کشور ماندگار شده و کسب و کار دانش بنیان خویش را ادامه دادند.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همزمان با سالگرد شهادت دکتر فخری زاده و روز ملی نوآوری و فناوری ایران ساخت، روح الله دهقانی در چارچوب شصت و یکمین نشست پاسخگویی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری به سوالات و دغدغه های جامعه فناور، نوآور و نخبگان پاسخ داد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ضمن اشاره به پاسخ گویی و پیگیری مطالبات و رفع دغدغه های جامعه دانش بنیانی بعنوان یکی از اولویت های این معاونت، اضافه کرد: معاونت علمی، ساختاری پویا و چابک است که ابعاد بزرگی ندارد و با ماهیتی ستادی، همواره با مردم در تعامل و ارتباط است و ازاین رو ارتباطات مردمی امری مستمر و هرروزه در امور و فعالیتهای معاونت علمی به حساب می آید.
دهقانی با تکیه بر اینکه درخواست ها و دغدغه های رسیده به معاونت علمی، بدون پاسخ نمانده و در راه پیگیری قرار دارد، اضافه کرد: معاونت علمی همواره درحال تعامل، گفتگو و پیگیری دغدغه های مردم است چون که اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی مردمی و مستقیماً در ارتباط با مردم است، این حضور از جهت ترویج و فرهنگ سازی امری ضروری و پسندیده است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: این نشست پیامدها و برکات موردی و مصداقی خوبی داشت که ارتباط بین شرکتهای دانش بنیان با دستگاههای مرتبط یکی از دستاردهای همین نشست ها بود. به خاطر دارم در یکی از همین نشست های پاسخ گویی برخط، یک فعال دانش بنیان در چارچوب یکی از تماس ها دغدغه ای را بیان کرد که توسط همکارانم در معاونت علمی مورد پیگیری قرار|گرفت و خوشبختانه به نتیجه رسید. چند روز بعد و به صورت اتفاقی وزیر محترم نفت در مراسمی نیاز کشور به یک فناوری را اعلام نمود که دقیقا در رابطه با مبحث فعالیت همین شرکت دانش بنیان بود که خوشبختانه زمینه پیوند وزارت نفت با فناوری این شرکت دانش بنیان فراهم گردید.
دهقانی ضمن اشاره به تسهیل سربازی فعالان کلیدی شرکتهای خلاق اظهار داشت: خوشبختانه با همراهی ستاد کل نیروهای مسلح، زمینه برای گذراندن دوران خدمت سربازی برای نیروهای کلیدی و اثرگذار شرکتهای خلاق در شرکت، فراهم گشته است و سالیانه ۲۰۰ نفر از این افراد حائز شرایط می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند. تجربه خوب اجرای این طرح در شرکتهای دانش بنیان نشان داد بیشتر از ۹۷ درصد از افراد کلیدی شرکتهای دانش بنیان که از این تسهیلات بهره برده بودند، در کشور ماندگار شده و کسب و کار دانش بنیان خویش را ادامه دادند که خوشبختانه این مزیت با پیگیری معاونت علمی و مساعدت ستاد کل نیروهای مسلح، برای شرکتهای خلاق هم فعال گشته است.
وی ضمن اشاره به پیگیری راه کارهای حمایتی و سازوکارهای تسهیل تأمین سرمایه شرکتهای دانش بنیان اظهار داشت: صندوق های پژوهش فناوری جزو خوش حساب ترین نهادهای صادرکننده ضمانت و بهره بردار تسهیلات بانکی بوده و بانکها مطابق قانون موظف به دریافت ضمانت نامه های آنان هستند. به دنبال بیمه تخصصی دانش بنیان ها و ایجاد بانک خطر پذیر دانش بنیان ها هستیم اما تا تحقق این دو موضوع، راهکارهای جایگزین و مواردی که در قانون ذکر شده است بعنوان راهکارهای تأمین مالی و پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان مد نظر قرار دارند.
معاون علمی رئیس جمهور ضمن اشاره به فعالیت بیشتر از ۹ هزار شرکت دانش بنیان که بیشتر از ۱۵۰۰ شرکت دارای توانمندی صادراتی هستند، اضافه کرد: قریب به ۱۲ هزار محصول دانش بنیان داریم که حوزه های تخصصی متنوعی را شامل می شود و امکان دارد این ارزیابی ها با کارگزارها محقق نشود؛ بنابراین از معرفی ارزیابی های تخصصی حمایت می نماییم.

منبع: