تاسیس دانشکده حکمرانی دانشگاه شهید بهشتی با حمایت معاونت علمی

به گزارش خط رند ۹۱۲، توافق نامه همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه شهید بهشتی با هدف استفاده از ظرفیتهای دانشکده حکمرانی این دانشگاه برای تحقق حکمرانی فناورانه به امضا رسید.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری در آیین امضای توافق نامه همکاری در امتداد ایجاد دانشکده حکمرانی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: مساله حکمرانی و فناوری های این حوزه یکی از مطالبی است که بطور جدی مورد توجه کشورهای خواهان پیشرفت و توسعه قرار دارد. باتوجه به توسعه فناوری در همه دنیا و استفاده از ابزارهای فناورانه، در اختیار داشتن داده های بزرگ امروزه حرکت دنیا به سمت و سوی استفاده هرچه بیشتر و بهتر از فناوری ها در حوزه حکمرانی است.
وی با اشاره به لزوم ایجاد محل هایی برای تولید دانش، آموزش وپرورش در عرصه حکمرانی و حکمرانان فناور، اظهار داشت: ترویج و توسعه فناوری های حکمرانی و طرح، بحث و بسط راهکارهای حکمرانی خوب و چگونگی بهره مندی از فناوری ها در حوزه حکمرانی از ضرورت هایی است که استفاده از روش های فناورانه و نوآورانه، تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه فناوری های حکمرانی را ایجاب می کند.
دهقانی فیروزآبادی اضافه کرد: با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و تاکیدی که معاونت علمی بر ضرورت تحقق حکمرانی فناوری و نقش آن در تحقق اقتصاد دانش بنیان دارد، توافق نامه ای در امتداد حمایت معاونت علمی از ایجاد و راهبری دانشکده حکمرانی این دانشگاه به امضا رسید تا سال آینده این دانشکده بتواند دانشجو جذب نماید و معاونت علمی نیز از تجهیز و توسعه این دانشکده حمایت می کند.
به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری با اشاره به حمایت معاونت علمی از توسعه حوزه اندیشه ورزی و سیاست گذاری، اظهار داشت: سهم مشخصی از بودجه ها و حمایت های معاونت علمی به توسعه این دو حوزه اختصاص دارد. همین طور با کمک سایر منابع تعریف شده همچون حمایت ها و ابزارهای ذیل قانون جهش تولید دانش بنیان، اعتبار مالیاتی و سایر تسهیلات از توسعه حکمرانی خوب به کمک توسعه اندیشه ورزی و سیاستگذاری حمایت می نماییم.