دهقانی فیروزآبادی در دانشگاه تربیت مدرس: در مساله مهاجرت همه ارکان باید پاسخگو باشند

به گزارش خط رند ۹۱۲، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر این که پدیده مهاجرت در کشور اساسا وجود دارد و ولی دراین زمینه یک نفر پاسخگو نیست و باید کل کشور در قبال آن پاسخگو باشند، اظهار داشت: صرف این که هزینه شود تا نخبگان حفظ شود نگاه درستی نیست.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از ایسنا، روح الله دهقانی فیروزآبادی در مراسم روز دانشجو با حضور در دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به حضور ۲۴ ساله خود در دانشگاه ها اظهار داشت: با فضای دانشگاه و دانشجویی آشناست.
دهقانی در پاسخ به انتقادات دانشجویان در حوزه پشتیبانی از نخبگان با اعلان اینکه مدت یک سال است که ریاست این بنیاد را بر عهده دارد و این نهاد نیز در آستانه ۲۰ سالگی قرار دارد، اضافه کرد: این سوال مطرح می شود که کدام یک از کشورها دارای بنیاد ملی نخبگان است؟ ما یک اقدامی را اجرائی کردیم و برمبنای آن بنیاد ملی نخبگان را ایجاد کردیم تا نخبگان را از جامعه جدا نماییم و آنها را مورد حمایت قرار دهیم و در این بین در کنار اتفاقات خوب، اتفاقات بدی رخ داد.
وی ادامه داد: طبق استانداردهای جهانی به یک درصد برتر هر حوزه ای، مستعدادن آن حوزه اطلاق می شود و تاکید می کنم که واژه نخبه به افراد دانشگاهی اطلاق نمی شود و ما در کشور می توانیم ۱۰۰ هزار فرد شاخص داشته باشیم و اگر بنیاد ملی نخبگان بنیادی باشد که نخبگان را شناسایی می کند و به سایر افراد کاری نداشته باشد، این نخستین خطای این نهاد بشمار می رود.
دهقانی اظهار داشت: زمانی که فرد را از جامعه جدا کردیم و به وی نخبه گفتیم نخستین ظلم به خود فرد شده است، چون از جامعه ای که در آن زندگی می کرده و تاثیر گذاری داشته جدا کردیم. از طرف دیگر اگر بخواهیم از آنها حمایت نماییم وقتی صحبت از امکانات می شود، عموما نخبگان واقعی جا می مانند و کسانی فرم ها را پر می کنند که خیلی کمتر نخبه هستند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلان اینکه نخبگان واقعا گاهی در شان خود نمی بینند که در فرآیندهای ارزیابی قرار گیرند، اشاره کرد: نتیجه این رویکرد این می شود که بنیاد ملی نخبگان تبدیل به یک نهاد صنفی می شود که این امر یک خطای راهبردی است که سالهای سال است که در بنیاد ملی نخبگان درحال اجراست.
وی، با اشاره به طرح های ارائه در بنیاد ملی نخبگان، اظهار داشت: این طرح ها، طرح هایی هستند که بدون اطلاع رسانی کامل، افراد خاصی از آنها بهره مند شدند و توقعات بیشتری را نیز به وجود آورده است.
دهقانی افزود: بدین جهت در سخنرانی حضرت آقا امسال اعلام کردم که بنیاد ملی نخبگان قرار بود یک نهاد برآمده از نخبگان برای حرف زدن با حاکمیت، ارائه ایده ها، فکرها و راه حل ها به دولت و دستگاهها نه این که تبدیل به یک نهاد صنفی شود برای پشتیبانی از نخبگان هر چند که این امر جزو ماموریت های آن نیز باید باشد.
وی با تأکید بر این که نیاز است این رویکرد تغییر کند، اظهار داشت: نباید گفته شود بنیاد نهادی چسبیده به دولت می باشد و می خواهد به صنفی از نخبگان حمایت کند؛ بلکه باید برعکس و گفته شود بنیاد نهادی است که به نخبگان چسبیده است که می خواهد بوسیله سامانه هایی، حرف درست، راه حل و حل مساله را به دولت و مجلس عرضه نماید.
دهقانی با اشاره به راه اندازی اندیشکده ها اظهار داشت: این امر به این جهت بوده است که برای کلیه مصوبات دولت و قوانینی که مطرح می شود، نخبگانی از یکسری اندیشه ورز انتخاب نمود و نظر نخبگانی را برای حل مسائل کشور ارائه دهد. نتیجه این امر این خواهد شد که نظر نخبگانی مسائل را حل خواهدنمود و در بنیاد ملی نخبگان نیز همین رویکرد حاکم شده است.
وی با اعلان اینکه این رویکرد اجرائی شده و به زودی آثار آن قابل مشاهده خواهد بود، اظهار داشت: بیست سال است که بنیاد با این قواعد عمل کرده و الان می خواهد تغییر کند که مقاومت هایی نیز وجود دارد.
دهقانی اشاره کرد: برمبنای رویکرد های جدید بنیاد ملی تبدیل به پاتوق نخبگان خواهد شد. این نهاد بجای آنکه تبدیل به جایی شود که یکسری افرادی در آن بنشینند و امتیاز نخبگی افراد را محاسبه کنند، باشگاهی برای حضور نخبگان خواهد شد تا نخبگان اثرگذاری خودرا افزایش دهد و در این راه بنیاد حرکات جدی را اجرائی کرده است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر این که این تحولات در کلیه بخشنامه ها و طرح های بنیاد وارد شده است، اضافه کرد: منتظر تشکیل نخستین جلسه هیات امنای بنیاد هستیم تا این مسائل مطرح شود.
وی افزود: ما معتقدیم که نخبگان را باید شناسایی کرد ولی نه به این صورت که آنها فرم پر کنند؛ بلکه به نظر من هیچ کسی همانند استادان در دانشگاه ها و هیچ کسی همانند مردم در جامعه نمی توانند تعیین کنند که چه کسی نخبه است و چه کسی نخبه نیست. پس با اهمیت ترین رکن تغییر و تحول در بنیاد ملی نخبگان تغییر به سمت استاد محوری است؛ یعنی بجای آنکه به عده ای تسهیلات داده شود، به استادان امکانات را ارائه دهیم تا نخبگان را تربیت کنند؛ بدین جهت تحول در بنیاد به شدت درحال پیگیری است.
الگوسازی و قله سازی از مامویت های مهم معاونت علمی رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به ماموریت های معاونت علمی با تأکید بر این که این معاونت یک دستگاه اجرائی نیست، اشاره کرد: این نهاد به عنوان معاون رئیس جمهور در عرصه علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ماموریتش هماهنگ گردن و حمایت کردن از همه دستگاه های کشور برای انجام یکسری اقدامات مشخص است.
وی یکی دیگر از ماموریت های معاونت علمی را الگو سازی و قله سازی عنوان نمود و اضافه کرد: معتقدم بجای حمایت های خرد و بی تاثیر که دیده هم نمی گردد، معاونت علمی حمایت های لازم را داشته باشد و از افراد و شرکت های ویژه، الگوسازی کند. به این معنا که بطورمثال بجای اعطای هزار گرنت ۱۰ میلیون تومانی که هیچ اثری ندارد، ۱۰ گرنت یک میلیاردی تعریف شود.
دهقانی اندیشه (علوم انسانی)، توسعه علم، توسعه فناوری و کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان را چهار حوزه ای دانست که لازم است در معاونت علمی بر روی آنها سرمایه گذاری صورت گیرد، اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در بودجه بندی معاونت علمی برای هر چهار حوزه اعتباراتی را اختصاص دادیم.
وی ادامه داد: چند روز گذشته با صاحبان یک پلت فرم مساله محور مذاکراتی داشتم و منتظر هستیم تا این پلت فرم به پختگی لازم برسد تا این نقد که در سامانه نیازها، هیچ نیازمندی در آن به ثبت نرسید، به آن وارد نشود. اینها پلت فرم های بسیار جدی در عرصه علوم انسانی حل کننده مسائل حکمرانی و اجتماعی است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، با تأکید بر این که بزرگترین مسائل کشور ریشه در علوم انسانی دارد، اظهار داشت: در عرصه های فنی، مهندسی و پزشکی بسیار نسبت به متوسط دنیا جلو هستیم و انچه که نیاز داریم حوزه علوم انسانی و اجتماعی کاربردی است که قادر باشد سوالات حکمرانی ما را پاسخ دهد.
وی افزود: این تحولات در سامانه های معاونت علمی درحال رقم خوردن است و در آینده شاهد تحولات خوبی خواهیم بود.
صرفا با نگاه دولتی به مساله مهاجرت توجه نشود رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به مساله مهاجرت با تأکید بر این که این پدیده در کشور وجود دارد، اظهار داشت: این پدیده در سایر کشورها نیز وجود دارد که گاهی به آنها “عشایر فناوری” می گویند. دیگر این مساله از مهاجرت فناوری فراتر رفته و در عرصه های فناوری های نوظهور مانند هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، جامعه ای تحت عنوان عشایر فناوری به وجود آمده است که افراد به جایی پایبند نیستند.
دهقانی با اعلان اینکه این جماعت های عشایر فناوری در بین کشورها، رقابت های سنگینی را به وجود آورده است، اظهار داشت: کشورهای همسایه ما در زمانی در خواب بودند و توجه به این حوزه نداشتند و الان متوجه شدند که اگر ایران در عرصه فناوری اقتدار بین المللی و منطقه ای دارد، ریشه آن تمرکز در علم و فناوری بوده است.
دهقانی با اشاره به کمبود ۱۸ میلیون نفر نیروی انسانی متخصص سلامت و پزشکی در دنیا تا سال ۲۰۳۰، اظهار داشت: دانشجویی که ما تربیت می نماییم به آسانی با یک تلفن در مدت ۳ ماه در کشور همسایه آغاز به کار می کنند و آنها نیز شرایط را تسهیل کردند.
وی اظهار داشت: در مساله مهاجرت یک نفر پاسخگو نیست؛ بلکه همه کشور از مردم، دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه ارکان دولت نسبت به حفظ استعدادها، مسوول هستند. ولی درخواست من از جامعه دانشگاهی این است که فقط با نگاه دولتی به مساله مهاجرت توجه نشود. صرف این که هزینه شود تا نخبگان حفظ شود نگاه درستی نیست و معتقدم نخبه یعنی کسی که از جامعه اطرافش سرتر است و همانطور که با هوش تر است، پر کارتر است، پر توان تر است، صبورتر است و به مردمش عشق بیشتر می ورزد و آن چه که باید دقت کنیم، این است که فرصت های برای تاثیرگذاری بیشتری برای نخبگان ایجاد نماییم.
اثرگذاری دانش بنیان ها در حل مسائل معاون علمی رئیس جمهوری اشاره کرد: یک اقدامات مهمی که در معاونت صورت گرفت، معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان را ایجاد کردیم و نتیجه اقدامات انجام شده این است که بتازگی وزارت بهداشت نیاز به ۳۵ دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس نیاز داشت که معادل ۷۰ درصد نیازهای کشور در سال است و ۸۰۰ میلیون دلار ارزبری دارد و همین طور در صورت بومی سازی ۳۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی را در پی خواهد داشت و این نیازها را بوسیله شرکت های دانش بنیان تامین می کند.
وی افزود: علاوه بر آن وزارت نفت برای تامین مته های حفاری هدایت پذیر RSS ضمانت استفاده ۱۰ ساله دارد تا از ابزار حفاری محققان ایرانی را داد و دراین زمینه ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد. همین طور مجموعه هلدینگ شستا ۸۰۰ میلیارد تومان برای ۵ سال با ۲۲ شرکت برای توسعه فناوری قرارداد منعقد می کند.

منبع: