معاون علمی رییس جمهور تاکید کرد؛ لزوم قرار گرفتن دانش بنیان ها در زنجیره ارزش صنایع

به گزارش خط رند ۹۱۲، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور اظهار داشت: هیچ حمایت و کمکی بهتر از این نیست که شرکتهای دانش بنیان بلوغ یافته را در زنجیره ارزش صنایع جای دهیم.

به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، رویداد تبادل فناوری در حوزه ساختمان و حمل و نقل با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید.
روح الله دهقانی تصریح کرد: پس از گذشت تقریبا دو دهه از جنبش نرم افزاری به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و شکل گرفتن تعداد بسیار زیادی شرکت دانش بنیان و فناوری های توسعه یافته، حوزه فناوری های راهبردی به رشد و بلوغ کافی رسیده و فناوری های داریم که ضروری است به بازار تزریق شوند.
وی ضمن اشاره به اینکه در همین راستا ستادهای توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان تفکیک شده اند، اضافه کرد: ستادهای توسعه فناوری رو به آینده فکر می کنند و ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، بخشی شده اند و ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان مانند مسکن و عمران، کشاورزی، سلامت، آب و محیط زیست، هر یک توسعه اقتصاد دانش بنیان در قسمت مربوطه را دنبال می کنند.
دهقانی افزود: انتظاری که از ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان داریم کاربردی سازی فناوری های مختلفی است که طی این سال ها، در کشور توسعه پیدا کرده اند و تلاش می نماییم در قسمت های مختلف مورد نیاز جامعه کشورمان کارآمد و اثرگذار شوند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور خاطرنشان کرد: باورمان اینست که هیچ حمایت و کمکی، عملیاتی تر و پاسخ گوتر از این نیست که شرکتهای دانش بنیان بلوغ یافته مان را در زنجیره ارزش صنایع و حوزه های مختلف همچون حوزه مسکن، راه و شهرسازی جای داده و بازار بالقوه این حوزه ها را در اختیارشان قرار دهیم.
وی با بیان اینکه اگر موتور شرکتهای دانش بنیان به حرکت در بیاید نظام تأمین مالی هم تحریک خواهد شد، اظهار امیدواری کرد خروجی این برنامه قراردادها و پروژه های اجرایی با نقش افرینی دانش بنیان ها باشد.

منبع: