پشمکی که کشف شد!

خط رند ۹۱۲: به گزارش خط رند ۹۱۲، دنیای علم و فناوری در ایران و جهان در روزی که گذشت با اخبار گوناگونی…

سالاریه با اشاره به آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: رتبه دهم در میان ۶۳ مؤسسه پژوهشی برای یک پژوهشگاه مأموریت محور دستاورد ارزشمندی است

به گزارش خط رند ۹۱۲، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران ضمن اشاره به رتبه دهم این پژوهشگاه از بین ۶۳ مؤسسه پژوهشی در رتبه…

Posted On